kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Harmonogram Rekrutacji

  Harmonogram Rekrutacji
(pl)
 • Rejestracja internetowa: 15 grudnia 2014 - 18 lutego 2015
 • Postępowanie rekrutacyjne:
  Kandydaci legitymujący się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie fizyki, fizyki technicznej, chemii lub astronomii przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli inne studia podstawą postępowania rekrutacyjnego będzie rozmowa kwalifikacyjna.
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 19 lutego 2015 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 16-19 lutego 2015
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 20 lutego 2015

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00


REKRUTACJA 2018 - 2-letnie studia stacjonarne II stopnia na kierunki: astronomia i fizyka
 • Rejestracja internetowa: 3.04 - 16.09.2018
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 16.09.2018
 • Postępowanie rekrutacyjne: 19.09.2018
  Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 19 września 2018 o godz. 11.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów (w godzinach pracy dziekanatu): 17 - 20 września 2018
 • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 21.09.2018
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00


U W A G A !
Więcej informacji na temat procedur rekrutacyjnych (szczególnie dla osób legitymujących się dyplomem uzyskanym poza terytorium Polski) znajduje się na stronie rekrutacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego dla kierunku fizyka oraz dla kierunku astronomia


U W A G A !
Z rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek astronomia zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia astronomii oraz absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia fizyki lub fizyki technicznej, którzy na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach uzyskali ocenę co najmniej dobrą i będą przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów.

Kandydaci na kierunek fizyka będący absolwentami studiów pierwszego stopnia fizyki oraz absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia fizyki technicznej, chemii lub astronomii są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i będą przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli inne studia niż wymienione powyżej podstawą postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna.

REKRUTACJA zima 2014 - studia stacjonarne I stopnia - kierunek fizyka

UWAGA ! ! !
ZMIANA TERMINÓW EGZAMINU, PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW I OGŁOSZENIA WYNIKÓW NABORU


 • Rejestracja internetowa: 7.01 - 7.02.2014
 • Postępowanie rekrutacyjne: 10.02.2014
  Egzamin ustny z fizyki i astronomii (obowiązkowy dla kandydatów ze starą maturą i maturą zagraniczną) odbędzie się 10 lutego 2014 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 10.02.2014
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 11-13.02.2014
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 14.02.2014
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

UWAGA ! ! !
Minimalna ilość kandydatów warunkująca uruchomienie kierunku: 40 osób.
Nabór do projektu (UDA-POKL-04.01.02-00-059/10-00):
„Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna
prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego”

Harmonogram dla Kierunku Fizyka

 • Rejestracja internetowa: 04.10 - 07.10.2010
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia do projektu oraz listy rankingowej: 8.10.2010
 • Składanie kompletu dokumentów: 11 - 14.10.2010 (deklaracja uczestnictwa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnienie druku z zakresem powierzonych do przetwarzania danych osobowych - tzw. PEFS, ewentualne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność)
 • Ogłoszenie list przyjętych: 15.10.2010

Harmonogram dla Kierunku Fizyka Techniczna

 • Rejestracja internetowa: 04.10 - 07.10.2010
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia do projektu oraz listy rankingowej: 8.10.2010
 • Składanie kompletu dokumentów: 11 - 14.10.2010 (deklaracja uczestnictwa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnienie druku z zakresem powierzonych do przetwarzania danych osobowych - tzw. PEFS, ewentualne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność)
 • Ogłoszenie list przyjętych: 15.10.2010
 • W przypadku nie wypełnienia limitów przyjęć przewiduje się dodatkową rekrutację do projektu. Szczegóły dot. rekrutacji dodatkowej zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu i stronie WFiA po 15.10.2010

  Miejsce składania dokumentów:

  Dziekanat WFiA
  pl. B. Borna 9
  50-204 Wrocław
  
  
  Godz. pracy w terminie składania dokumentów: pn. - pt. 9:00 - 15:00
Przedłużenie rekrutacji na studia I stopnia
 • Rejestracja internetowa: do dnia 27.02.2014
 • Postępowanie rekrutacyjne: 28.02.2014
  Egzamin ustny z fizyki i astronomii (obowiązkowy dla kandydatów ze starą maturą i maturą zagraniczną) odbędzie się po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu. Kandydatów ze starą maturą i maturą zagraniczną prosimy o kontakt w sprawie ustalenia w/w terminu.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: do dnia 28.02.2014 do godziny 10.00
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 28.02.2014 o godzinie 14.00
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-czw., godz. 9:00 - 15:00
pt: 9.00-10.00
REKRUTACJA 2010/2011 - studia stacjonarne I stopnia
 • 1-10.09.2010 - Rejestracja internetowa
 • 11-19.09.2010 - Składanie dokumentów
 • 20-26.09.2010 - Rozmowy kwalifikacyjne
REKRUTACJA 2010/2011 - studia stacjonarne I stopnia - II NABÓR
 • 21.07 - 26.09.2010r. - Rejestracja internetowa
 • 28.09.2010r. - Postępowanie rekrutacyjne
 • Egzamin ustny z fizyki,a w przypadku kandydatów na astronomię także z matematyki, odbędzie się 28 wrzesnia 2010r. o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doswiadczalnej. Jest on obowiązkowy dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
 • 28.09.2010r. - Ogłoszenie listy osób do przyjęcia na studia pod warunkiem złożenia wymaganych dokumentów
 • 28.09 - 1.10.2010r. - Składanie kompletu dokumentów
 • do 2.10.2010r. - Ogłoszenie listy przyjętych
REKRUTACJA 2010/2011 - studia stacjonarne II stopnia
 • 01.07 - 19.09.2010 - Rejestracja internetowa:
 • 20.09.2010 - Ogłoszenie listy osób do przyjęcia na studia pod warunkiem złożenia dokumentów.
 • 23.09.2010 - Postępowanie rekrutacyjne:
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 23 września 2010 o godz. 10.00 w sali 119.
 • 20 - 23.09.2010 - Składanie kompletu dokumentów.
 • do 24.09.2010 - Ogłoszenie list przyjętych.
REKRUTACJA 2012/2013 - studia stacjonarne I stopnia na kierunkach fizyka, fizyka techniczna i astronomia
 • Rejestracja internetowa: 01.06 - 03.07.2012
 • Postępowanie rekrutacyjne: 09.07.2012
  Egzamin ustny z fizyki i astronomii odbędzie się 9 lipca 2012 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest on obowiązkowy dla kandydatów ze starą maturą.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 10.07.2012
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 11-16.07.2012
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 17.07.2012
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
REKRUTACJA 2012/2013 - studia stacjonarne II stopnia na kierunkach fizyka i astronomia
 • Rejestracja internetowa: 01.06 - 19.09.2012
 • Postępowanie rekrutacyjne: 20-21.09.2012
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 20 i 21 września 2012 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 10-21.09.2012
 • Ogłoszenie listy przyjętych na studia: 24.09.2012
Miejsce składania dokumentów: Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
REKRUTACJA 2013/2014 - studia stacjonarne I stopnia na kierunkach fizyka, fizyka techniczna i astronomia
 • Rejestracja internetowa: 01.06 - 02.07.2013
 • Postępowanie rekrutacyjne: 08 - 09.07.2013
  Egzamin ustny z fizyki i astronomii odbędzie się 8 i 9 lipca 2013 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest on obowiązkowy dla kandydatów ze starą maturą.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 10.07.2013
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 11-16.07.2013
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 17.07.2013
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
REKRUTACJA 2013/2014 - studia stacjonarne I stopnia na kierunkach fizyka, fizyka techniczna i astronomia - II nabór
 • Rejestracja internetowa: 19.07 - 17.09.2013
 • Postępowanie rekrutacyjne: 18.09.2013
  Egzamin ustny z fizyki i astronomii odbędzie się 18 września 2013 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest on obowiązkowy dla kandydatów ze starą maturą.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 18.09.2013
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 19-23.09.2013
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 24.09.2013
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
REKRUTACJA 2013/2014 - studia stacjonarne II stopnia na kierunkach fizyka i astronomia
I tura
 • Rejestracja internetowa: 01.06 - 14.07.2013
 • Postępowanie rekrutacyjne: 16.07.2013
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 16 lipca 2013 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 15 - 19.07.2013
 • Ogłoszenie listy przyjętych na studia: 22.07.2013
II tura
 • Rejestracja internetowa: 24.07 - 18.09.2013
 • Postępowanie rekrutacyjne: 19 - 20.09.2013
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 19 i 20 września 2013 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 16 - 20.09.2013
 • Ogłoszenie listy przyjętych na studia: 23.09.2013
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
REKRUTACJA 2014 - studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia, fizyka i fizyka techniczna
 • Rejestracja internetowa: 1.05 - 1.07.2014
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 1.07.2014
 • Postępowanie rekrutacyjne: 7.07.2014
  Egzamin ustny z fizyki i astronomii odbędzie się 7 lipca 2014 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest on obowiązkowy dla kandydatów ze starą maturą.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 9.07.2014
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 10-12,14-15.07.2014
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 16.07.2014
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
sobota, godz. 9.00 - 13.00
REKRUTACJA 2014 - studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia, fizyka i fizyka techniczna - II nabór
 • Rejestracja internetowa: 21.07 - 17.09.2014
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 17.09.2014
 • Postępowanie rekrutacyjne: 18.09.2014
  Egzamin ustny z fizyki i astronomii odbędzie się 18 września 2014 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest on obowiązkowy dla kandydatów ze starą maturą.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 18.09.2014
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 18-19, 22-23.09.2014 UWAGA! Przyjmowanie dokumentów w dniu 18.09.2014 możliwe będzie dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów do przyjęcia (po godzinie 13.00)
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 24.09.2014
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
REKRUTACJA 2014 - studia stacjonarne II stopnia na kierunki: astronomia (2-letnie magisterskie), fizyka (2-letnie magisterskie) i fizyka techniczna (1,5 - roczne magisterskie)
 • Rejestracja internetowa: 1.05 - 17.09.2014
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 17.09.2014
 • Postępowanie rekrutacyjne: 18-19.09.2014
  Egzamin ustny z fizyki i astronomii odbędzie się 18 i 19 września 2014 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 8-12,15-19.09.2014
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 22.09.2014
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
REKRUTACJA 2015 - 2-letnie studia stacjonarne II stopnia na kierunki: astronomia i fizyka
 • Rejestracja internetowa: 10.04 - 20.09.2015
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 20.09.2015
 • Postępowanie rekrutacyjne: 21.09.2015
  Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 21 września 2015 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów z dyplomem zagranicznym.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 7-23.09.2015
 • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 24.09.2015
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00


Więcej informacji na temat procedur rekrutacyjnych (szczególnie dla osób legitymujących się dyplomem uzyskanym poza terytorium Polski) znajduje się na stronie rekrutacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego dla kierunku fizyka oraz dla kierunku astronomia


U W A G A !
Z rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek astronomia zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia astronomii oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia fizyki, fizyki technicznej i kierunków pokrewnych, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach.

Kandydaci na kierunek fizyka legitymujący się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie fizyki, fizyki technicznej, chemii lub astronomii przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli inne studia podstawą postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna.
REKRUTACJA 2015 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka
 • Rejestracja internetowa: 10.04 - 2.07.2015
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 2.07.2015
 • Postępowanie rekrutacyjne: 7.07.2015
  Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 7 lipca 2015 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 10.07.2015
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 13-16.07.2015
 • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 17.07.2015
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

U W A G A !
Do zakwalifikowania na studia na kierunku astronomia konieczne jest uzyskanie minimum 30 punktów.
REKRUTACJA 2015 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka - II nabór
 • Rejestracja internetowa: 21.07 - 18.09.2015
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 18.09.2015
 • Postępowanie rekrutacyjne: 21.09.2015
  Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 21 września 2015 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 21.09.2015
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 21-23.09.2015
 • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 24.09.2015
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

U W A G A !
Do zakwalifikowania na studia na kierunku astronomia konieczne jest uzyskanie minimum 30 punktów.
REKRUTACJA 2015 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 • Rejestracja internetowa: 10.04 - 2.07.2015
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 2.07.2015
 • Postępowanie rekrutacyjne: 7.07.2015
  Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 7 lipca 2015 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 10.07.2015
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 13-16.07.2015
 • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 17.07.2015
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

U W A G A !
Minimalny limit przyjęć na kierunek informatyka stosowana i systemy pomiarowe: 30
REKRUTACJA 2015 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe - II nabór
 • Rejestracja internetowa: 21.07 - 18.09.2015
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 18.09.2015
 • Postępowanie rekrutacyjne: 21.09.2015
  Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 21 września 2015 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 21.09.2015
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 21-23.09.2015
 • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 24.09.2015
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

REKRUTACJA 2016 - 2-letnie studia stacjonarne II stopnia na kierunki: astronomia i fizyka
 • Rejestracja internetowa: 1.04 - 18.09.2016
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 18.09.2016
 • Postępowanie rekrutacyjne: 19.09.2016
  Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 19 września 2016 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów (w godzinach pracy dziekanatu): 12 - 21.07.2016
 • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 22.09.2016
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

U W A G A !
Więcej informacji na temat procedur rekrutacyjnych (szczególnie dla osób legitymujących się dyplomem uzyskanym poza terytorium Polski) znajduje się na stronie rekrutacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego dla kierunku fizyka oraz dla kierunku astronomia


U W A G A !
Z rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek astronomia zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia astronomii oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia fizyki, fizyki technicznej i kierunków pokrewnych, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach.

Kandydaci na kierunek fizyka legitymujący się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie fizyki, fizyki technicznej, chemii lub astronomii przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli inne studia podstawą postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna.
REKRUTACJA 2016 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka
 • Rejestracja internetowa: 1.04 - 7.07.2016
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 7.07.2016
 • Postępowanie rekrutacyjne: 11.07.2016
  Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 11 lipca 2016 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 13.07.2016
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów (w godzinach pracy dziekanatu): 14 - 19.07.2016
 • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 20.07.2016
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

U W A G A !
Do zakwalifikowania na studia na kierunku astronomia konieczne jest uzyskanie minimum 30 punktów rekrutacyjnych.
REKRUTACJA 2016 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 • Rejestracja internetowa: 1.04 - 7.07.2016
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 7.07.2016
 • Postępowanie rekrutacyjne: 11.07.2016
  Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 11 lipca 2016 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 13.07.2016
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów (w godzinach pracy dziekanatu): 14 - 19.07.2016
 • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 20.07.2016
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

U W A G A !
Minimalny limit przyjęć na kierunki:
 • fizyka techniczna : 30
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe : 30
REKRUTACJA 2017 - 2-letnie studia stacjonarne II stopnia na kierunki: astronomia i fizyka
 • Rejestracja internetowa: 1.04 - 17.09.2017
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 17.09.2017
 • Postępowanie rekrutacyjne: 20.09.2017
  Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 20 września 2017 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów (w godzinach pracy dziekanatu): 14 - 20.09.2017
 • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 21.09.2017
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00


U W A G A !
Więcej informacji na temat procedur rekrutacyjnych (szczególnie dla osób legitymujących się dyplomem uzyskanym poza terytorium Polski) znajduje się na stronie rekrutacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego dla kierunku fizyka oraz dla kierunku astronomia


U W A G A !
Z rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek astronomia zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia astronomii oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia fizyki, fizyki technicznej i kierunków pokrewnych, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach.

Kandydaci na kierunek fizyka legitymujący się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie fizyki, fizyki technicznej, chemii lub astronomii przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli inne studia podstawą postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna.
REKRUTACJA 2017 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka
 • Rejestracja internetowa: 1.04 - 6.07.2017
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 6.07.2017
 • Postępowanie rekrutacyjne: 10.07.2017
  Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 10 lipca 2017 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 11.07.2017
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów (w godzinach pracy dziekanatu): 12 - 17.07.2017
 • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 18.07.2017
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

U W A G A !
Do zakwalifikowania na studia na kierunku astronomia konieczne jest uzyskanie minimum 30 punktów rekrutacyjnych.
REKRUTACJA 2017 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 • Rejestracja internetowa: 1.04 - 6.07.2017
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 6.07.2017
 • Postępowanie rekrutacyjne: 10.07.2017
  Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 10 lipca 2017 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 11.07.2017
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów (w godzinach pracy dziekanatu): 12 - 17.07.2017
 • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 18.07.2017
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

U W A G A !
Minimalny limit przyjęć na kierunki:
 • fizyka techniczna : 30
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe : 30
REKRUTACJA 2018 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki astronomia oraz fizyka
 • Rejestracja internetowa: 3.04 - 8.07.2018
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 8.07.2018
 • Postępowanie rekrutacyjne: 10.07.2018
  Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 10 lipca 2018r. o godz. 11.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 12.07.2018
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów (w godzinach pracy dziekanatu): 13, 16, 17, 18 lipca 2018
 • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 19.07.2018
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

U W A G A !
Do zakwalifikowania na studia na kierunku astronomia konieczne jest uzyskanie minimum 30 punktów rekrutacyjnych.
REKRUTACJA 2018 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunek informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 • Rejestracja internetowa: 3.04 - 8.07.2018
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 8.07.2018
 • Postępowanie rekrutacyjne: 10.07.2018
  Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 10 lipca 2018r. o godz. 11.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 12.07.2018
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów (w godzinach pracy dziekanatu): 13, 16, 17, 18 lipca 2018
 • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 19.07.2018
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

U W A G A !
Minimalny limit przyjęć na kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe : 30.
Do zakwalifikowania na studia na kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe konieczne jest uzyskanie minimum 50 punktów rekrutacyjnych.

REKRUTACJA lato 2011 - studia niestacjonarne II stopnia
 • Rejestracja internetowa: 01.06 - 20.09.2011
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 21.09.2011
 • Postępowanie rekrutacyjne: 22.09.2011
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 22 września 2011 o godz. 10.00 w sali 119.
 • Składanie kompletu dokumentów: 12 - 22.07.2011
 • Ogłoszenie list przyjętych: 23.09.2011
Studia dla każdej ze specjalności zostaną uruchomione jeśli liczba kandydatów spełniających warunki rekrutacji będzie niemniejsza niż 15 lub niemniejsza niż 10 w przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających warunki rekrutacji na studia niestacjonarne w drugiej specjalności również będzie niemniejsza niż 10.
REKRUTACJA lato 2011 - studia stacjonarne I stopnia - wszystkie kierunki
 • Rejestracja internetowa: 01.06 - 02.07.2011
 • Postępowanie rekrutacyjne: 7.07.2011
  Egzamin ustny z fizyki i astronomii odbędzie się 7 lipca 2011 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest on obowiązkowy tylko dla kandydatów ze starą maturą.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 11.07.2011
 • Składanie kompletu dokumentów: 12 - 15.07.2011
 • Ogłoszenie list przyjętych: 18.07.2011
REKRUTACJA lato 2011 - studia stacjonarne I stopnia - wszystkie kierunki - II nabór
 • Rejestracja internetowa: 01.08 - 19.09.2011
 • Postępowanie rekrutacyjne: 20.09.2011
  Egzamin ustny z fizyki i astronomii odbędzie się 20 września 2011 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest on obowiązkowy tylko dla kandydatów ze starą maturą.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 21.09.2011
 • Składanie kompletu dokumentów: 22.09.2011
 • Ogłoszenie list przyjętych: 23.09.2011
REKRUTACJA lato 2011 - studia stacjonarne II stopnia
 • Rejestracja internetowa: 01.06 - 19.09.2011
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 20.09.2011
 • Postępowanie rekrutacyjne: 21.09.2011
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 21 września 2011 o godz. 10.00 w sali 119.
 • Składanie kompletu dokumentów: 22.09.2011
 • Ogłoszenie list przyjętych: 23.09.2011
REKRUTACJA lato 2012 - studia stacjonarne I stopnia - wszystkie kierunki - II nabór
 • Rejestracja internetowa: 01.08 - 17.09.2012
 • Postępowanie rekrutacyjne: 19.09.2012
  Egzamin ustny z fizyki i astronomii (obowiązkowy dla kandydatów ze starą maturą) odbędzie się 19 września 2012 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 19.09.2012
 • Składanie kompletu dokumentów: 19-21.09.2012
 • Ogłoszenie list przyjętych: 24.09.2012
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2017 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka
 • Rejestracja internetowa: 1.08 - 18.09.2017
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 18.09.2017
 • Postępowanie rekrutacyjne: 20.07.2017
  Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 20 września 2017 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 20.09.2017, godz. 12.00
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów (w godzinach pracy dziekanatu): 20 - 22.09.2017
  UWAGA! Przyjmowanie dokumentów w dniu 20.09.2017r. możliwe będzie dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów do przyjęcia (po godzinie 12.00)
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 25.09.2017
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

U W A G A !
Do zakwalifikowania na studia na kierunku astronomia konieczne jest uzyskanie minimum 30 punktów rekrutacyjnych.
REKRUTACJA zima 2011 - studia niestacjonarne I stopnia
 • Składanie kompletu dokumentów: 21 - 24.02.2011
 • Ogłoszenie list przyjętych: 25.02.2011
REKRUTACJA zima 2011- studia stacjonarne II stopnia
 • Postępowanie rekrutacyjne: 23.02.2011 i 28.02.2011
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 23 lutego 2011 o godz. 10.30 w sali 119.
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 28 lutego 2011 o godz. 10.30 w sali 119.
 • Składanie kompletu dokumentów: 21 - 28.02.2011
 • Ogłoszenie list przyjętych: 28.02.2011
REKRUTACJA zima 2012 - studia stacjonarne I stopnia - kierunek fizyka
 • Rejestracja internetowa: 02.01 - 28.01.2012
 • Postępowanie rekrutacyjne: 30.01.2012
  Egzamin ustny z fizyki odbędzie się 30 stycznia 2012 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest on obowiązkowy tylko dla kandydatów ze starą maturą.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 31.01.2012
 • Składanie kompletu dokumentów: 1 - 3.02.2012
 • Ogłoszenie list przyjętych: 3.02.2012
REKRUTACJA zima 2012 - studia stacjonarne II stopnia - kierunek fizyka techniczna
 • Rejestracja internetowa: 02.01 - 3.02.2012
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 6.02.2012
 • Postępowanie rekrutacyjne: 7.02.2012
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 7 lutego 2012 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej.
 • Składanie kompletu dokumentów: 6 - 8.02.2012
 • Ogłoszenie list przyjętych: 8.02.2012
REKRUTACJA zima 2012 - studia stacjonarne II stopnia - kierunek fizyka techniczna - II nabór
 • Rejestracja internetowa: 10.02 - 17.02.2012
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 18.02.2012
 • Postępowanie rekrutacyjne: 20.02.2012
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 20 lutego 2012 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej.
 • Składanie kompletu dokumentów: 18 - 20.02.2012
 • Ogłoszenie list przyjętych: 20.02.2012
REKRUTACJA zima 2013 - studia stacjonarne I stopnia - kierunek fizyka
 • Rejestracja internetowa: 09.01 - 01.02.2013
 • Postępowanie rekrutacyjne: 04.02.2013
  Egzamin ustny z fizyki i astronomii (obowiązkowy dla kandydatów ze starą maturą i maturą zagraniczną) odbędzie się 4 lutego 2013 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 04.02.2013
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 04-08.02.2013
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 11.02.2013
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
REKRUTACJA zima 2013 - studia stacjonarne II stopnia - kierunek fizyka techniczna
 • Rejestracja internetowa: 09.01 - 11.02.2013
 • Postępowanie rekrutacyjne: 12.02.2013
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 12 lutego 2013 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 12-15.02.2013
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 18.02.2013
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
REKRUTACJA zima 2014 - studia stacjonarne II stopnia - kierunek fizyka techniczna
 • Rejestracja internetowa: 7.01 - 13.02.2014
 • Postępowanie rekrutacyjne: 14.02.2014
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 14 lutego 2014 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 14-21.02.2014
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 24.02.2014

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

Uwaga: w trakcie studiów można będzie uzyskać stypendia stażowe (w wymiarze 195 godz. po 35 zł/godz. brutto).

REKRUTACJA zimowa 2010/11 - studia niestacjonarne I stopnia
 • Rejestracja internetowa: 10.01.2011 - 20.02.2011
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów:: 21.02.2011
 • Składanie kompletu dokumentów: 21 - 24.02.2011
 • Ogłoszenie list przyjętych: 25.02.2011
REKRUTACJA zimowa 2010/11 - studia stacjonarne II stopnia
 • Rejestracja internetowa: 10.01.2011 - 20.02.2011
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 21.02.2011
 • Postępowanie rekrutacyjne: 21.02.2011
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 23 lutego 2011 o godz. 10.30 w sali 119.
 • Składanie kompletu dokumentów: 21 - 24.02.2011
 • Ogłoszenie list przyjętych: 25.02.2011
Rekrutacja Zimowa 2014/2015 - Studia I stopnia (licencjackie)
 • Rejestracja internetowa: 15 grudnia 2014 - 9 lutego 2015
 • Postępowanie rekrutacyjne:
  Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów z tzw. starą maturą (zdawana do 2004 roku włącznie) oraz kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym poza granicami Polski. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 10 lutego 2015 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 10-13 lutego 2015
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 16 lutego 2015

UWAGA :
Liczba kandydatów potrzebna do otwarcia kierunku: 40.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski