kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

REKRUTACJA 2017 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe

Harmonogram Rekrutacji:
  • Rejestracja internetowa: 1.04 - 6.07.2017
  • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 6.07.2017
  • Postępowanie rekrutacyjne: 10.07.2017
    Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 10 lipca 2017 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
  • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 11.07.2017
  • Przyjmowanie kompletu dokumentów (w godzinach pracy dziekanatu): 12 - 17.07.2017
  • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 18.07.2017
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

U W A G A !
Minimalny limit przyjęć na kierunki:
  • fizyka techniczna : 30
  • informatyka stosowana i systemy pomiarowe : 30
Wymagane dokumenty:
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dokumentów rekrutacyjnych. Lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje dla kierunku Fizyka Techniczna na stronie: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=5237#dokumenty a dla kierunku Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe na http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=9411#dokumenty
Lista kandydatów:
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Dokumenty należy składać w dziekanacie WFiA do dnia 17.07.2017r. w godzinach pracy dziekanatu.

Z powodu zbyt małej ilości zapisów na 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku fizyka techniczna, w/w kierunek nie zostanie uruchomiony w roku akademickim 2017/2018. Kandydaci proszeni są o kontakt z sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dr Maciej Kuchowicz, email: maciej.kuchowicz@uwr.edu.pl).

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 18.07.2017r.

Lista rezerwowa jest to lista kandydatów, którzy mają zbyt małą liczbę punktów rekrutacyjnych w ramach limitu przyjęć na dany kierunek. W przypadku gdy nie wszyscy kandydaci z listy do przyjęcia złożą dokumenty w wymaganym terminie (limit przyjęć nie zostanie wypełniony), osoby z list rezerwowych zostają wciągnięci na listę do przyjęcia (obowiązuje lista rankingowa) i mogą złożyć dokumenty w II (lub III) terminie (terminy są podane na stronie internetowej rekrutacji.

UWAGA: Lista kandydatów do przyjęcia obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
Lista przyjętych:
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe.

W związku ze zbyt niską liczbą zapisów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Fizyka Techniczna kierunek ten nie zostanie utworzony w roku akademickim 2017/2018.

U W A G A ! ! !
27.07.2017r.
Dnia 27 lipca br. zamieszczona została ostateczna lista osób przyjętych studia stacjonarne I stopnia na kierunek informatyka stosowana i systemy pomiarowe.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski