kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Lista kandydatów

  Lista kandydatów
REKRUTACJA zima 2014 - studia stacjonarne I stopnia - kierunek fizyka
Poniżej znajduje się lista kandydatów do przyjęcia na 3,5-letnie studia I stopnia na kierunku fizyka pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów.
UWAGA: Lista obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
REKRUTACJA 2012/2013 - studia stacjonarne I stopnia na kierunkach fizyka, fizyka techniczna i astronomia
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na studia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów.
UWAGA: Lista obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
REKRUTACJA 2013/2014 - studia stacjonarne I stopnia na kierunkach fizyka, fizyka techniczna i astronomia
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na studia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów.

UWAGA: Lista obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
REKRUTACJA 2013/2014 - studia stacjonarne I stopnia na kierunkach fizyka, fizyka techniczna i astronomia - II nabór
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na studia na kierunkach astronomia, fizyka oraz fizyka techniczna pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów.

UWAGA: Lista obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.

UWAGA
Lista opłat rekrutacyjnych została zaktualizowana dnia 20.09.2013r. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona w dalszym ciągu widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
REKRUTACJA 2014 - studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia, fizyka i fizyka techniczna
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na studia I stopnia na kierunkach astronomia, fizyka oraz fizyka techniczna pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Dokumenty należy składać w dziekanacie WFiA do dnia 15.07.2014r. w godzinach pracy dziekanatu.

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 16.07.2014r.

UWAGA: Lista obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
REKRUTACJA 2014 - studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia, fizyka i fizyka techniczna - II nabór
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na studia I stopnia na kierunkach astronomia, fizyka oraz fizyka techniczna pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Dokumenty należy składać w dziekanacie WFiA do dnia 23.09.2014r. w godzinach pracy dziekanatu.

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 24.09.2014r.

UWAGA: Lista obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK w dniu 18.09.2014 do godziny 12.00. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
REKRUTACJA 2015 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach astronomia oraz fizyka pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Dokumenty należy składać w dziekanacie WFiA do dnia 16.07.2015r. w godzinach pracy dziekanatu.

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 17.07.2015r.

UWAGA: Lista obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
REKRUTACJA 2015 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka - II nabór
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach astronomia oraz fizyka pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Dokumenty należy składać w dziekanacie WFiA do dnia 24.09.2015r. w godzinach pracy dziekanatu.

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 25.09.2015r.

UWAGA: Lista obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.

UWAGA, ZMIANA ! Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 25.09.2015r.
REKRUTACJA 2015 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) na kierunkach fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Dokumenty należy składać w dziekanacie WFiA do dnia 16.07.2015r. w godzinach pracy dziekanatu.

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 17.07.2015r.

UWAGA: Lista obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
REKRUTACJA 2015 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe - II nabór
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Dokumenty należy składać w dziekanacie WFiA do dnia 24.09.2015r. w godzinach pracy dziekanatu.

Z powodu zbyt małej liczby kandydatów na studia I stopnia na kierunku fizyka techniczna, w/w kierunek nie zostanie otwarty w roku akademickim 2015/2016.

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 25.09.2015r.

UWAGA: Lista obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.

UWAGA, ZMIANA ! Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 25.09.2015r.
REKRUTACJA 2016 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach astronomia oraz fizyka pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Dokumenty należy składać w dziekanacie WFiA do dnia 19.07.2016r. w godzinach pracy dziekanatu.

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 20.07.2016r.

Lista rezerwowa jest to lista kandydatów, którzy mają zbyt małą liczbę punktów rekrutacyjnych w ramach limitu przyjęć na dany kierunek. W przypadku gdy nie wszyscy kandydaci z listy do przyjęcia złożą dokumenty w wymaganym terminie (limit przyjęć nie zostanie wypełniony), osoby z list rezerwowych zostają wciągnięci na listę do przyjęcia (obowiązuje lista rankingowa) i mogą złożyć dokumenty w II (lub III) terminie (terminy są podane na stronie internetowej rekrutacji.

UWAGA: Lista kandydatów do przyjęcia obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
REKRUTACJA 2016 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) na kierunkach fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Dokumenty należy składać w dziekanacie WFiA do dnia 19.07.2016r. w godzinach pracy dziekanatu.

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 20.07.2016r.

Lista rezerwowa jest to lista kandydatów, którzy mają zbyt małą liczbę punktów rekrutacyjnych w ramach limitu przyjęć na dany kierunek. W przypadku gdy nie wszyscy kandydaci z listy do przyjęcia złożą dokumenty w wymaganym terminie (limit przyjęć nie zostanie wypełniony), osoby z list rezerwowych zostają wciągnięci na listę do przyjęcia (obowiązuje lista rankingowa) i mogą złożyć dokumenty w II (lub III) terminie (terminy są podane na stronie internetowej rekrutacji.

UWAGA: Lista kandydatów do przyjęcia obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
REKRUTACJA 2017 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach astronomia oraz fizyka pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Dokumenty należy składać w dziekanacie WFiA do dnia 17.07.2017r. w godzinach pracy dziekanatu.

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 18.07.2017r.

UWAGA: Lista kandydatów do przyjęcia obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
REKRUTACJA 2017 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Dokumenty należy składać w dziekanacie WFiA do dnia 17.07.2017r. w godzinach pracy dziekanatu.

Z powodu zbyt małej ilości zapisów na 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku fizyka techniczna, w/w kierunek nie zostanie uruchomiony w roku akademickim 2017/2018. Kandydaci proszeni są o kontakt z sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dr Maciej Kuchowicz, email: maciej.kuchowicz@uwr.edu.pl).

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 18.07.2017r.

Lista rezerwowa jest to lista kandydatów, którzy mają zbyt małą liczbę punktów rekrutacyjnych w ramach limitu przyjęć na dany kierunek. W przypadku gdy nie wszyscy kandydaci z listy do przyjęcia złożą dokumenty w wymaganym terminie (limit przyjęć nie zostanie wypełniony), osoby z list rezerwowych zostają wciągnięci na listę do przyjęcia (obowiązuje lista rankingowa) i mogą złożyć dokumenty w II (lub III) terminie (terminy są podane na stronie internetowej rekrutacji.

UWAGA: Lista kandydatów do przyjęcia obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
REKRUTACJA 2018 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki astronomia oraz fizyka
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów do przyjęcia na 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach astronomia oraz fizyka pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Osoby na nich będące mogą składać dokumenty rekrutacyjne w dziekanacie WFiA do dnia 18 lipca br. w godzinach pracy dziekanatu.

Kandydaci nie będący na listach do przyjęcia zobowiązani są sprawdzić swój status w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata. Aktualizacja statusów zostanie dokonana w dniu 19.07.2018r. po ogłoszeniu I listy przyjętych.

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 19.07.2018r. około godziny 13.

UWAGA: Lista kandydatów do przyjęcia obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.

Kandydaci będący na liście "do przyjęcia" opublikowanej 19 lipca 2018r. mogą składać dokumenty rekrutacyjne w dziekanacie WFiA w dniach 20 i 23 lipca br. w godzinach pracy dziekanatu.

REKRUTACJA 2018 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunek informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Poniżej zamieszczona jest lista kandydatów do przyjęcia na 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Osoby na niej będące mogą składać dokumenty rekrutacyjne w dziekanacie WFiA do dnia 18 lipca br. w godzinach pracy dziekanatu.

Kandydaci nie będący na listach do przyjęcia zobowiązani są sprawdzić swój status w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata. Aktualizacja statusów zostanie dokonana w dniu 19.07.2018r. po ogłoszeniu I listy przyjętych.

Kandydaci ze statusem "Rez." są na liście rezerwowej, jest to lista kandydatów którzy mają zbyt małą liczbę punktów rekrutacyjnych w ramach limitu przyjęć na dany kierunek. W przypadku gdy nie wszyscy kandydaci z listy do przyjęcia złożą dokumenty w wymaganym terminie (limit przyjęć nie zostanie wypełniony), osoby z list rezerwowych zostają wciągnięci na listę do przyjęcia (obowiązuje lista rankingowa) i mogą złożyć dokumenty w II (lub III) terminie (terminy są podane na stronie internetowej rekrutacji.

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 19.07.2018r. około godziny 13.

UWAGA: Lista kandydatów do przyjęcia obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.

Kandydaci będący na liście "do przyjęcia" opublikowanej 19 lipca 2018r. mogą składać dokumenty rekrutacyjne w dziekanacie WFiA w dniach 20 i 23 lipca br. w godzinach pracy dziekanatu.
REKRUTACJA lato 2011 - studia niestacjonarne II stopnia
W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów studia nie zostaną uruchomione. Osoby, które dokonały opłaty rekrutacyjnej winny skontaktować się z Dziekanatem WFiA i zwrócić się z prośbą o jej zwrot.
REKRUTACJA lato 2011 - studia stacjonarne I stopnia - wszystkie kierunki
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na studia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
REKRUTACJA lato 2011 - studia stacjonarne I stopnia - wszystkie kierunki - II nabór
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na studia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna w II naborze pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
REKRUTACJA lato 2011 - studia stacjonarne II stopnia
Lista kandydatów znajduje się w pliku poniżej.
REKRUTACJA lato 2012 - studia stacjonarne I stopnia - wszystkie kierunki - II nabór
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia w ramach II naboru na studia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów.
UWAGA: Lista obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
REKRUTACJA zima 2011 - studia niestacjonarne I stopnia
Zakończyła się śródroczna internetowa rejestracja kandydatów na studia wieczorowe I stopnia. W systemie IRK zarejestrowało się 12 kandydatów, lista (do pobrania na dole strony) zawiera jedynie te osoby, które dokonały opłaty rekrutacyjnej. Kandydaci, którzy dokonali opłaty rejestracyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna proszeni są o składanie dokumentów wymaganych procedurą rekrutacyjną do 24.02.2011 wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. M. Borna 9
50-204 Wrocław
REKRUTACJA zima 2011- studia stacjonarne II stopnia
Listę kandydatów do przyjęcia znaleźć można w pliku poniżej.
REKRUTACJA zima 2012 - studia stacjonarne I stopnia - kierunek fizyka
Poniżej dostępna jest lista kandydatów do przyjęcia na studia pod warunkiem dostarczenia niezbędnych dokumentów. Kandydaci, proszeni są o złożenie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych w Dziekanacie Wydziału Fizyki i Astronomii, pl. M. Borna 9, w terminie określonym w harmonogramem rekrutacji (1-3.02.2012). Kandydaci, którzy wnieśli opłatę rejestracyjną, ale nie jest ona jeszcze widoczna w systemie IRK i związku z tym, nie ma ich na niniejszej liście, proszeni są o składanie dokumentów rekrutacyjnych oraz dokumentu potwierdzającego wykonanie opłaty w terminie j.w.
REKRUTACJA zima 2012 - studia stacjonarne II stopnia - kierunek fizyka techniczna
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na studia pod warunkiem przejścia rozmowy kwalifikacyjnej i dostarczenia kompletu dokumentów, w tym dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
REKRUTACJA zima 2012 - studia stacjonarne II stopnia - kierunek fizyka techniczna - II nabór
Poniżej zamieszczono listę kandydatów do przyjęcia na studia II stopnia pod warunkiem spełnienia warunków rekrutacji m. in. przejścia rozmowy kwalifikacyjnej.
REKRUTACJA zima 2013 - studia stacjonarne I stopnia - kierunek fizyka
Poniżej znajduje się lista kandydatów do przyjęcia na 3,5-letnie studia I stopnia na kierunku fizyka pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów.
UWAGA: Lista obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
Rekrutacja Zimowa 2014/2015 - Studia I stopnia (licencjackie)
Poniżej znajduje się lista kandydatów do przyjęcia na 3,5-letnie studia I stopnia na kierunku fizyka pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów.

UWAGA !
Lista obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski