kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

REKRUTACJA 2018 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunek informatyka stosowana i systemy pomiarowe

Harmonogram Rekrutacji:
  • Rejestracja internetowa: 3.04 - 8.07.2018
  • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 8.07.2018
  • Postępowanie rekrutacyjne: 10.07.2018
    Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 10 lipca 2018r. o godz. 11.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
  • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 12.07.2018
  • Przyjmowanie kompletu dokumentów (w godzinach pracy dziekanatu): 13, 16, 17, 18 lipca 2018
  • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 19.07.2018
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

U W A G A !
Minimalny limit przyjęć na kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe : 30.
Do zakwalifikowania na studia na kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe konieczne jest uzyskanie minimum 50 punktów rekrutacyjnych.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dokumentów rekrutacyjnych. Lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się na stronie: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/informatyka-stosowana-i-systemy-pomiarowe-i-stopnia-stacjonarne-inzynierskie/#dokumenty.
Lista kandydatów:
Poniżej zamieszczona jest lista kandydatów do przyjęcia na 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Osoby na niej będące mogą składać dokumenty rekrutacyjne w dziekanacie WFiA do dnia 18 lipca br. w godzinach pracy dziekanatu.

Kandydaci nie będący na listach do przyjęcia zobowiązani są sprawdzić swój status w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata. Aktualizacja statusów zostanie dokonana w dniu 19.07.2018r. po ogłoszeniu I listy przyjętych.

Kandydaci ze statusem "Rez." są na liście rezerwowej, jest to lista kandydatów którzy mają zbyt małą liczbę punktów rekrutacyjnych w ramach limitu przyjęć na dany kierunek. W przypadku gdy nie wszyscy kandydaci z listy do przyjęcia złożą dokumenty w wymaganym terminie (limit przyjęć nie zostanie wypełniony), osoby z list rezerwowych zostają wciągnięci na listę do przyjęcia (obowiązuje lista rankingowa) i mogą złożyć dokumenty w II (lub III) terminie (terminy są podane na stronie internetowej rekrutacji.

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 19.07.2018r. około godziny 13.

UWAGA: Lista kandydatów do przyjęcia obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.

Kandydaci będący na liście "do przyjęcia" opublikowanej 19 lipca 2018r. mogą składać dokumenty rekrutacyjne w dziekanacie WFiA w dniach 20 i 23 lipca br. w godzinach pracy dziekanatu.
Lista przyjętych:
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach astronomia i fizyka.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski