kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Lista przyjętych

  Lista przyjętych
(pl)
W związku ze zbyt małą ilością kandydatów na studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna, w/w kierunek nie zostanie otwarty w semestrze letnim 2015/16.
REKRUTACJA zima 2014 - studia stacjonarne I stopnia - kierunek fizyka
Poniżej znaleźć można listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia.
REKRUTACJA 2012/2013 - studia stacjonarne I stopnia na kierunkach fizyka, fizyka techniczna i astronomia
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna.
REKRUTACJA 2012/2013 - studia stacjonarne II stopnia na kierunkach fizyka i astronomia
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach astronomia i fizyka (wszystkie specjalności w jednym pliku).
REKRUTACJA 2013/2014 - studia stacjonarne I stopnia na kierunkach fizyka, fizyka techniczna i astronomia
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna.
REKRUTACJA 2013/2014 - studia stacjonarne I stopnia na kierunkach fizyka, fizyka techniczna i astronomia - II nabór
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach astronomia, fizyka techniczna oraz fizyka.
REKRUTACJA 2013/2014 - studia stacjonarne II stopnia na kierunkach fizyka i astronomia
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach astronomia oraz fizyka.
REKRUTACJA 2014 - studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia, fizyka i fizyka techniczna
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna.
REKRUTACJA 2014 - studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia, fizyka i fizyka techniczna - II nabór
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna.
REKRUTACJA 2014 - studia stacjonarne II stopnia na kierunki: astronomia (2-letnie magisterskie), fizyka (2-letnie magisterskie) i fizyka techniczna (1,5 - roczne magisterskie)
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna.
REKRUTACJA 2015 - 2-letnie studia stacjonarne II stopnia na kierunki: astronomia i fizyka
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach astronomia i fizyka.
REKRUTACJA 2015 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach astronomia oraz fizyka.
REKRUTACJA 2015 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka - II nabór
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach astronomia oraz fizyka.
REKRUTACJA 2015 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe.
REKRUTACJA 2015 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe - II nabór
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkuinformatyka stosowana i systemy pomiarowe.
REKRUTACJA 2016 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach astronomia i fizyka.

Kandydaci znajdujący się na drugiej liście kandydatów do przyjęcia mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne w dniach 21, 22 oraz 25 lipca 2016r.

U W A G A ! ! !
26.07.2016r. AKTUALIZACJA
Dnia 26 lipca br. zamieszczona została aktualna lista osób przyjętych studia stacjonarne I stopnia na kierunek astronomia.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
REKRUTACJA 2016 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe.

Kandydaci znajdujący się na drugiej liście kandydatów do przyjęcia mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne w dniach 21, 22 oraz 25 lipca 2016r.

U W A G A ! ! !
26.07.2016r. AKTUALIZACJA
Dnia 26 lipca br. zamieszczona została aktualna lista osób przyjętych studia stacjonarne I stopnia na kierunek informatyka stosowana i systemy pomiarowe.

Kandydaci znajdujący się na trzeciej liście kandydatów do przyjęcia mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne w dniach 26-28 lipca 2016r. Ostateczna lista kandydatów przyjętych zostanie ogłoszona 29 lipca 2016r.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
REKRUTACJA 2017 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach astronomia i fizyka.
REKRUTACJA 2017 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe.

W związku ze zbyt niską liczbą zapisów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Fizyka Techniczna kierunek ten nie zostanie utworzony w roku akademickim 2017/2018.

U W A G A ! ! !
27.07.2017r.
Dnia 27 lipca br. zamieszczona została ostateczna lista osób przyjętych studia stacjonarne I stopnia na kierunek informatyka stosowana i systemy pomiarowe.
REKRUTACJA 2018 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki astronomia oraz fizyka
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach astronomia i fizyka.
REKRUTACJA 2018 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunek informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach astronomia i fizyka.
REKRUTACJA lato 2011 - studia stacjonarne I stopnia - wszystkie kierunki
Poniżej znaleźć można także listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna.
REKRUTACJA lato 2011 - studia stacjonarne I stopnia - wszystkie kierunki - II nabór
Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów I stopnia na kierunkach: Astronomia, Fizyka i Fizyka techniczną w II naborze są dostępne poniżej.
REKRUTACJA lato 2011 - studia stacjonarne II stopnia
Lista osób przyjętych na studia II stopnia wraz z liczbą punktów otrzymanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej znajduje się poniżej.
REKRUTACJA lato 2012 - studia stacjonarne I stopnia - wszystkie kierunki - II nabór
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych w ramach II naboru na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna.
REKRUTACJA zima 2011 - studia niestacjonarne I stopnia
W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów niestacjonarne studia I stopnia na kierunku fizyka nie zostają uruchomione.
Kandydatom przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej. W tej sprawie należy skontaktować się z Dziekanatem Fizyki i Astronomii.
Zarejestrowane osoby zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na zamawiane studia I stopnia w kolejnym roku akademickim 2011/2012, która rozpocznie się w czerwcu br.
REKRUTACJA zima 2011- studia stacjonarne II stopnia
Listę osób przyjętych znaleźć można w pliku poniżej.
REKRUTACJA zima 2012 - studia stacjonarne I stopnia - kierunek fizyka
Poniżej znaleźć można listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia.
REKRUTACJA zima 2012 - studia stacjonarne II stopnia - kierunek fizyka techniczna - II nabór
Dwie listy osób przyjętych na studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna wraz z liczbą punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej znajdują się poniżej.
REKRUTACJA zima 2013 - studia stacjonarne I stopnia - kierunek fizyka
Poniżej zamieszczona jest lista kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunku fizyka.
REKRUTACJA zima 2013 - studia stacjonarne II stopnia - kierunek fizyka techniczna
Poniżej zamieszczona jest lista kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia na kierunku fizyka techniczna, specjalność fizyka materiałów wielofunkcjonalnych.
Rekrutacja Zimowa 2014/2015 - Studia I stopnia (licencjackie)
Poniżej znaleźć można listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski