kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

REKRUTACJA 2014 - studia stacjonarne II stopnia na kierunki: astronomia (2-letnie magisterskie), fizyka (2-letnie magisterskie) i fizyka techniczna (1,5 - roczne magisterskie)

Harmonogram Rekrutacji:
 • Rejestracja internetowa: 1.05 - 17.09.2014
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 17.09.2014
 • Postępowanie rekrutacyjne: 18-19.09.2014
  Egzamin ustny z fizyki i astronomii odbędzie się 18 i 19 września 2014 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 8-12,15-19.09.2014
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 22.09.2014
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
Wymagane dokumenty:
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności lub zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 2. kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności;
 3. kompletnego formularza osobowego wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 4. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności;
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
Lista przyjętych:
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski