kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

REKRUTACJA lato 2012 - studia stacjonarne I stopnia - wszystkie kierunki - II nabór

Harmonogram Rekrutacji:
 • Rejestracja internetowa: 01.08 - 17.09.2012
 • Postępowanie rekrutacyjne: 19.09.2012
  Egzamin ustny z fizyki i astronomii (obowiązkowy dla kandydatów ze starą maturą) odbędzie się 19 września 2012 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 19.09.2012
 • Składanie kompletu dokumentów: 19-21.09.2012
 • Ogłoszenie list przyjętych: 24.09.2012
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
Wymagane dokumenty:
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczoną przez UWr,
 2. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport, prawo jazdy) potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, poświadczoną przez UWr,
 4. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 6. zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2012, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych),
Lista kandydatów:
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia w ramach II naboru na studia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów.
UWAGA: Lista obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
Lista przyjętych:
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych w ramach II naboru na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski