kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

REKRUTACJA 2012/2013 - studia stacjonarne II stopnia na kierunkach fizyka i astronomia

Harmonogram Rekrutacji:
 • Rejestracja internetowa: 01.06 - 19.09.2012
 • Postępowanie rekrutacyjne: 20-21.09.2012
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 20 i 21 września 2012 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 10-21.09.2012
 • Ogłoszenie listy przyjętych na studia: 24.09.2012
Miejsce składania dokumentów: Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
Wymagane dokumenty:
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów, poświadczoną przez UWr lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub magisterskich jednolitych,
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczoną przez UWr,
 3. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
 4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport, prawo jazdy) potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, poświadczoną przez UWr,
 5. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
 6. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 7. zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2012, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych),
Lista przyjętych:
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach astronomia i fizyka (wszystkie specjalności w jednym pliku).
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski