kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

REKRUTACJA 2014 - studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia, fizyka i fizyka techniczna - II nabór

Harmonogram Rekrutacji:
 • Rejestracja internetowa: 21.07 - 17.09.2014
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 17.09.2014
 • Postępowanie rekrutacyjne: 18.09.2014
  Egzamin ustny z fizyki i astronomii odbędzie się 18 września 2014 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest on obowiązkowy dla kandydatów ze starą maturą.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 18.09.2014
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 18-19, 22-23.09.2014 UWAGA! Przyjmowanie dokumentów w dniu 18.09.2014 możliwe będzie dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów do przyjęcia (po godzinie 13.00)
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 24.09.2014
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
Wymagane dokumenty:
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności;
 2. kompletny formularz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata;
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności;
 4. kserokopię zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności;
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 6. zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2014, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych).
Lista kandydatów:
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na studia I stopnia na kierunkach astronomia, fizyka oraz fizyka techniczna pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Dokumenty należy składać w dziekanacie WFiA do dnia 23.09.2014r. w godzinach pracy dziekanatu.

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 24.09.2014r.

UWAGA: Lista obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK w dniu 18.09.2014 do godziny 12.00. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
Lista przyjętych:
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski