kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

REKRUTACJA zima 2011- studia stacjonarne II stopnia

Zakończyła się śródroczna internetowa rejestracja kandydatów na studia II stopnia. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się zgodnie z nowym harmonogramem w sali 119 budynku Instytutu Fizyki Doświadczalnej, pl. M. Borna 9 i są obowiązkowe dla wszystkich kandydatów. Wszyscy kandydaci proszeni są o składanie dokumentów wymaganych procedurą rekrutacyjną do 28.02.2011 wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Fizyki i Astronomii
pl. M. Borna 9
50-204 Wrocław
Harmonogram Rekrutacji:
  • Postępowanie rekrutacyjne: 23.02.2011 i 28.02.2011
    Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 23 lutego 2011 o godz. 10.30 w sali 119.
    Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 28 lutego 2011 o godz. 10.30 w sali 119.
  • Składanie kompletu dokumentów: 21 - 28.02.2011
  • Ogłoszenie list przyjętych: 28.02.2011
Lista kandydatów:
Listę kandydatów do przyjęcia znaleźć można w pliku poniżej.
Lista przyjętych:
Listę osób przyjętych znaleźć można w pliku poniżej.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski