kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

REKRUTACJA lato 2011 - studia niestacjonarne II stopnia

Harmonogram Rekrutacji:
  • Rejestracja internetowa: 01.06 - 20.09.2011
  • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 21.09.2011
  • Postępowanie rekrutacyjne: 22.09.2011
    Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 22 września 2011 o godz. 10.00 w sali 119.
  • Składanie kompletu dokumentów: 12 - 22.07.2011
  • Ogłoszenie list przyjętych: 23.09.2011
Studia dla każdej ze specjalności zostaną uruchomione jeśli liczba kandydatów spełniających warunki rekrutacji będzie niemniejsza niż 15 lub niemniejsza niż 10 w przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających warunki rekrutacji na studia niestacjonarne w drugiej specjalności również będzie niemniejsza niż 10.
Lista kandydatów:
W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów studia nie zostaną uruchomione. Osoby, które dokonały opłaty rekrutacyjnej winny skontaktować się z Dziekanatem WFiA i zwrócić się z prośbą o jej zwrot.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski