kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

REKRUTACJA 2018 - 2-letnie studia stacjonarne II stopnia na kierunki: astronomia i fizyka

Harmonogram Rekrutacji:
  • Rejestracja internetowa: 3.04 - 16.09.2018
  • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 16.09.2018
  • Postępowanie rekrutacyjne: 19.09.2018
    Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 19 września 2018 o godz. 11.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej.
  • Przyjmowanie kompletu dokumentów (w godzinach pracy dziekanatu): 17 - 20 września 2018
  • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 21.09.2018
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00


U W A G A !
Więcej informacji na temat procedur rekrutacyjnych (szczególnie dla osób legitymujących się dyplomem uzyskanym poza terytorium Polski) znajduje się na stronie rekrutacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego dla kierunku fizyka oraz dla kierunku astronomia


U W A G A !
Z rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek astronomia zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia astronomii oraz absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia fizyki lub fizyki technicznej, którzy na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach uzyskali ocenę co najmniej dobrą i będą przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów.

Kandydaci na kierunek fizyka będący absolwentami studiów pierwszego stopnia fizyki oraz absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia fizyki technicznej, chemii lub astronomii są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i będą przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli inne studia niż wymienione powyżej podstawą postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dokumentów rekrutacyjnych. Lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje dla kierunku Astronomia na stronie: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/astronomia-ii-stopnia-stacjonarne/#dokumenty a dla kierunku Fizyka https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/fizyka-ii-stopnia-stacjonarne/#dokumenty
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski