kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Przedłużenie rekrutacji na studia I stopnia

Harmonogram Rekrutacji:
 • Rejestracja internetowa: do dnia 27.02.2014
 • Postępowanie rekrutacyjne: 28.02.2014
  Egzamin ustny z fizyki i astronomii (obowiązkowy dla kandydatów ze starą maturą i maturą zagraniczną) odbędzie się po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu. Kandydatów ze starą maturą i maturą zagraniczną prosimy o kontakt w sprawie ustalenia w/w terminu.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: do dnia 28.02.2014 do godziny 10.00
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 28.02.2014 o godzinie 14.00
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-czw., godz. 9:00 - 15:00
pt: 9.00-10.00
Wymagane dokumenty:
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczoną przez UWr,
 2. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydatkę/a,
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport, prawo jazdy) potwierdzającego tożsamość kandydatki/a na studia, poświadczoną przez UWr,
 4. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 6. zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2013, oraz absolwentów szkół średnich zagranicznych).
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski