kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Nabór do projektu (UDA-POKL-04.01.02-00-059/10-00):
„Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna
prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego”

Harmonogram Rekrutacji:

Harmonogram dla Kierunku Fizyka

 • Rejestracja internetowa: 04.10 - 07.10.2010
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia do projektu oraz listy rankingowej: 8.10.2010
 • Składanie kompletu dokumentów: 11 - 14.10.2010 (deklaracja uczestnictwa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnienie druku z zakresem powierzonych do przetwarzania danych osobowych - tzw. PEFS, ewentualne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność)
 • Ogłoszenie list przyjętych: 15.10.2010

Harmonogram dla Kierunku Fizyka Techniczna

 • Rejestracja internetowa: 04.10 - 07.10.2010
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia do projektu oraz listy rankingowej: 8.10.2010
 • Składanie kompletu dokumentów: 11 - 14.10.2010 (deklaracja uczestnictwa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnienie druku z zakresem powierzonych do przetwarzania danych osobowych - tzw. PEFS, ewentualne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność)
 • Ogłoszenie list przyjętych: 15.10.2010
 • W przypadku nie wypełnienia limitów przyjęć przewiduje się dodatkową rekrutację do projektu. Szczegóły dot. rekrutacji dodatkowej zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu i stronie WFiA po 15.10.2010

  Miejsce składania dokumentów:

  Dziekanat WFiA
  pl. B. Borna 9
  50-204 Wrocław
  
  
  Godz. pracy w terminie składania dokumentów: pn. - pt. 9:00 - 15:00
Wymagane dokumenty:
 • deklaracja uczestnictwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • wypełnienie druku z zakresem powierzonych do przetwarzania danych osobowych - tzw. PEFS,
 • ewentualne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski