kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

REKRUTACJA 2017 - 2-letnie studia stacjonarne II stopnia na kierunki: astronomia i fizyka

Harmonogram Rekrutacji:
  • Rejestracja internetowa: 1.04 - 17.09.2017
  • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 17.09.2017
  • Postępowanie rekrutacyjne: 20.09.2017
    Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 20 września 2017 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
  • Przyjmowanie kompletu dokumentów (w godzinach pracy dziekanatu): 14 - 20.09.2017
  • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 21.09.2017
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00


U W A G A !
Więcej informacji na temat procedur rekrutacyjnych (szczególnie dla osób legitymujących się dyplomem uzyskanym poza terytorium Polski) znajduje się na stronie rekrutacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego dla kierunku fizyka oraz dla kierunku astronomia


U W A G A !
Z rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek astronomia zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia astronomii oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia fizyki, fizyki technicznej i kierunków pokrewnych, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach.

Kandydaci na kierunek fizyka legitymujący się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie fizyki, fizyki technicznej, chemii lub astronomii przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli inne studia podstawą postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna.
Wymagane dokumenty:
Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dokumentów rekrutacyjnych. Lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje dla kierunku Astronomia na stronie: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=5057#dokumenty a dla kierunku Fizyka http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=55236#dokumenty
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski