kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Temat

  Temat
Adamski Mariusz Krytyczne skalowanie kwantowej wierności.
Bastian Niels-Uwe Density functional theory for a unified description of quark-hadron matter and applications in heavy-ion collisions and astrophysics.
Brocki Lennart ASPECTS OF BMS SYMMETRY
Bruś, Przemysław Badanie goracych obiektów w kierunku zgrubienia centralnego Galaktyki z wykorzystaniem fotometrii wielobarwnej
Chmielewska, Ewa Badanie zjawisk eruptywnych w koronie słonecznej w różnych zakresach temperatur
Chorążkiewicz, Damian Macierze splatania w dwuwymiarowej N=1 supersymetrycznej konforemnej teorii pola
Dubinin, Aleksandr Thermodynamics of Mott dissociation of hadronic matter within a generalized Beth-Uhlenbeck approach
Durka, Remigiusz Zdeformowana teoria BF jako teoria grawitacji i supergrawitacji
Golan, Tomasz Modeling nuclear effects in NuWro Monte Carlo neutrino event generator.
Gryciuk, Magdalena Badanie rozbłysków słonecznych na podstawie obserwacji wykonanych za pomocą polskiego spektrofotometru SphinX
Idczak, Karolina Badanie wzrostu cienkich warstw cyrkonu i tlenków cyrkonu na powierzchni wybranych pólprzewodników
Idczak, Rafał Badanie defektów w stopach podwójnych na bazie żelaza za pomocą spektroskopii moessbauerowskiej oraz anihilacji pozytonów
Jankowski, Jakub Holograficzna perspektywa na własności silnie oddziałującej materii w warunkach skończonej temperatury i gęstości barionowej
Juchnowski Łukasz Quantum kinetic approach to particle production in time dependent external fields
Jurczyszyn, Michał Właściwości Pb i Cu na różnych ścianach monokryształu rutenu
Kamionka, Michał Testowanie wybranych modeli kosmologicznych poza standardowym modelem ^CDM
Kołaczek-Szymański Piotr Ekscentryczne zmienne elipsoidalne oraz ich oscylacje wzbudzane pływowo
Konieczny, Robert Badanie oddziaływania atomów domieszkowych rozpuszczonych w żelazie za pomocą spektroskopii moessbauerowskiej
Kowal Beata Efekty polaryzacyjne w oddziaływaniach neutrin z nukleonami
Krupski, Katarzyna Wzrost ultra-cienkich warstw ołowiu na powierzchni Ni3Al(111)
Lament, Katarzyna Wzrost i właściwości ultracienkich warstw PTCDI-C8 na powierzchniach Si i GaN
Litwicka Michalina Analiza i modelowanie drobnoskalowych pojaśnień w atmosferze Słońca obserwowanych przez instrument IRIS w zakresie ultrafioletowym
Łastowiecki, Rafał Nambu-Jona-Lasinio quark matter modeling for neutron stars physics
Marczenko Michał Effective-model perspective on QCD phenomenology.
Mądry, Bartosz Właściwości układów fazowych ciecz-ciało stałe badanych przy zastosowaniu elektrochemicznego skaningowego mikroskopu tunelowego (EC STM) oraz cyklicznej wiltamperometrii (CV)
Mikuła Katarzyna Modelowanie struktury i kinematyki petli rozbłyskowych na podstawie obserwacji IRIS
Miller, Marek Matematyczne metody algebr operatorów w analizie kryterium splątania złożonych układów kwantowych
Miszczuk, Andrzej Asterosejsmologia zespołowa młodych gromad otwartych
Miszuda Amadeusz Ewolucja i pulsacje gwiazd typu beta Cephei i delta Scuti w zaćmieniowych układach podwójnych
Moździerski, Dawid Asterosejsmologia zespołowa młodych gromad otwartych
Naskręt Michał Energy dependence of negatively charged pion production in nucleus-nucleus collisions
Niewieczerzał, Daniel Symulacja obrazów mikroskopii jonowej i jej zastosowanie do ostrzy wolframowych pokrytych fasetkami
Nyczka, Piotr Przejścia fazowe w uogólnionym modelu q-wyborcy na grafie zupełnym
Ostrowski, Jakub Ewolucja i niestabilność pulsacyjna gwiazd masywnych po fazie ciągu głównego
Owczarek, Sylwia Badanie wzrostu ołowiu i indu na powierzchni Si rekonstruowanej indem lub ołowiem
Pachoł, Anna Czasoprzestrzeń kappa-Minkowskiego: formalizm matematyczny i zastosowania do fizyki w skali Plancka
Pamuła, Grzegorz Multifraktalne tło skończonych sygnałów perzystentnych oraz ich transformacji nieliniowych wraz z zastosowaniami interdyscyplinarnymi
Peña Castañeda, Carlos Andrés Quantum mechanical model of quarkonium production in heavy ion collisions
Pers, Justyna Fizykochemiczne własności warstw adsorpcyjnych Ni i Pd na powierzchni GaN(0001)
Puchalska, Agnieszka Teoretyczne badania adsorpcji benzenu i dichlorobenzenu oraz uporządkowanego wzrostu struktur powierzchniowych tworzonych przez atomy Ba na podłożu Ge(001)
Sabik, Agata Cienkie warstwy ftalocyjanin na powierzchni srebra (100)
Skiścim, Marta Badanie adsorpcji cienkich warstw indu i ołowiu na wybranych powierzchniach krzemu
Staśkiewicz, Beata Badania przemian fazowych w kryształach hybrydowych halogenków kadmu z kationami organicznymi
Szaforz, Żaneta Badanie quasi-okresowości obserwowanych w rozbłyskach słonecznych
Szcząchor, Michał Teoria BF typu MacDowell-Mansouri w zastosowaniach do grawitacji i supergrawitacji.
Szewczuk, Wojciech Własności modów g w rotujących gwiazdach ciągu głownego typu widmowego B
Śliwiński, Jakub Badania adsorpcji holmu na ścianach Mo(110) oraz Mo(211) czystej i modyfikowanej warstwami Ag o różnej grubości
Topolnicki, Rafał Teoretyczny opis adsorpcji i koadsorpcji Sn i Pb na Ru(0001)
Trześniewski, Tomasz Trójwymiarowa grawitacja i deformacje symetrii relatywistycznych.
Unger Josua QUANTUM GROUPS AND ASYMPTOTIC SYMMETRIES
Wiejak, Marcin Wykorzystanie ilościowej analizy dyfrakcji niskoenergetycznych elektronów do badania liniowych struktur metali ziem rzadkich na powierzchni W(110)
Wojnar Aneta Rozszerzone teorie grawitacji w kosmologicznych i astrofizycznych zastosowaniach.
Zablocki, Daniel Korelacje mezonów i dikwarków w modelu chiralnym dla normalnej i nadprzewodniczącej materii kwarkowej
Zahajkiewicz, Ewa Masywne układy podwójne jako narzędzie wyznaczania parametrów młodych gromad otwartych
Zapiór Maciej Badanie przestrzennych ruchów materii w protuberancjach
Żmuda, Jakub Konsystentne wielociałowe modele rozpraszania leptonów na jądrach atomowych w zakresie energii od 500 do 1200 MeV
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski