kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Topolnicki, Rafał

Temat: Teoretyczny opis adsorpcji i koadsorpcji Sn i Pb na Ru(0001)
Streszczenie:
Celem pracy jest teoretyczna analiza właściwości strukturalnych i elektronowych układów adsorpcyjnych Sn/Ru(0001) i Pb/Ru(0001) oraz dwuskładnikowych stopów powierzchniowych Sn-Pb/Ru(0001), wykorzystująca wyniki obliczeń ab-initio przeprowadzona ramach teorii funkcjonału gęstości. Dla każdego z rozważanych układów określono model wzrostu adwarstwy typu Stranskiego–Krastanova oraz zidentyfikowano stabilne termodynamicznie struktury powierzchniowe. Przeanalizowano transfer ładunku oraz zmiany pracy wyjścia, jak również modyfikacje energetycznych i przestrzennych rozkładów gęstości elektronowej. Wyznaczone oddziaływania między adatomami wskazują na mechanizm aglomeracji poprzez pułapkowanie dyfundujących adatomów. Pokazano, że tworzenie adwarstwy mieszanej jest korzystniejsze energetycznie od wzrostu jednoskładnikowych domen. Zaproponowany nowy sposób konstrukcji diagramu fazowego, który dopuszcza współistnienie różnych faz adsorbatu oraz sekwencyjne osadzanie obu składników.
Data wszczęcia przewodu: 2015-05-19 00:00
Data nadania stopnia: 2017-12-12 00:00
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski