kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Kamionka, Michał

Temat: Testowanie wybranych modeli kosmologicznych poza standardowym modelem ^CDM
Streszczenie:
W mojej rozprawie doktorskiej przeprowadzam teoretyczną i numeryczną analizę trzech rodzajów modeli kosmologicznych: modeli rozszerzonej teorii grawitacji w formalizmie Palatiniego z polem skalarnym sprzężonym nieminimalnie z krzywizną, modeli opartych na teorii Bransa—Dicke’go oraz modeli z oddziaływaniem pomiędzy sektorami ciemnej materii i ciemnej energii. W pracy doktorskiej opisuję wykonaną przeze mnie estymację parametrów kosmologicznych modeli, dokonaną w oparciu o najnowsze dane astronomiczne: dane z obserwacji supernowych typu Ia, pomiary funkcji Hubble’a dla różnych przesunięć ku czerwieni, parametr A związany z Barionowymi Oscylacjami Akustycznymi (BAO A), parametr przesunięcia CMB R (ang. „shift parameter”), dane z obserwacji błysków gamma. Ponadto analizuję dynamikę modeli kosmologicznych oraz przedstawiam wyniki bayesowskiej analizy porównawczej testowanych modeli ze standardowym modelem kosmologicznym ΛCDM.
Data wszczęcia przewodu: 2011-06-14 00:00
Data nadania stopnia: 2015-01-20 00:00
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski