kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Adamski Mariusz

Temat: Krytyczne skalowanie kwantowej wierności.
Streszczenie:
Niniejsza rozprawa stanowi wkład w ocene uzytecznosci podejscia kwantowej wiernosci jako alternatywnej metody analizy kwantowych punktów krytycznych. W tym celu porównywane sa wyniki standardowej metody, wykorzystujacej funkcje korelacyjne, z rezultatami otrzymanymi przy pomocy postulowanych praw skalowania wiernosci w otoczeniu kwantowych punktów krytycznych. Do testów uzywany jest dokładnie diagonalizowalny model fermionowego gazu sieciowego w jednym i dwóch wymiarach oraz—w tym ostatnim przypadku—w dwóch wariantach. Badane sa wszystkie rodzaje punktów krytycznych rozwazanych modeli. Analiza pozwala ustalic ramy stosowalnosci rozwazanej metody oraz jak sie objawia jej niepowodzenie (jesli w ogóle).
Data wszczęcia przewodu: 2013-06-11 00:00
Data nadania stopnia: 2016-08-07 00:00
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski