kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Jankowski, Jakub

Temat: Holograficzna perspektywa na własności silnie oddziałującej materii w warunkach skończonej temperatury i gęstości barionowej
Streszczenie:
Rozprawa dotyczyła zbadania własności silnie oddziałującej materii w warunkach skończonej gęstości barionowej i skończonej temperatury. W badaniach użyty został głównie model Sakai-Sugimoto oparty na zasadzie holograficznej jak i modele typu Nambu-Jona-Lasinio (NJL). W badaniach rozważano możliwość istnienia fazy kwarkionowej w skończonych gęstościach i przy niskich temperaturach skupiając się na własnościach symetrii chiralnej. W rejonie wysokich temperatur i zerowych gęstości barionowych zbadano zależność od temperatury kondensatu chiralnego w ramach modelu gazu rezonansów hadronowych uzupełnionego dynamiką opartą na modelach typu NJL. Otrzymane wyniki porównano z danymi z symulacji chromodynamiki na sieci.
Data wszczęcia przewodu: 2012-06-22 00:00
Data nadania stopnia: 2013-06-28 00:00
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski