kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Mądry, Bartosz

Temat: Właściwości układów fazowych ciecz-ciało stałe badanych przy zastosowaniu elektrochemicznego skaningowego mikroskopu tunelowego (EC STM) oraz cyklicznej wiltamperometrii (CV)
Streszczenie:
Niniejsza praca przedstawia badania strukturalne oraz elektrochemiczne powierzchni monokryształu złota (111) zanurzonej w wybranych roztworach wodnych kwasu siarkowego, siarczanu miedzi i porfiryn. Pomiary wykonano techniką elektrochemicznej skaningowej mikroskopii tunelowej (EC STM) oraz woltamperometrii (CV), wykorzystując różne tryby pracy mikroskopu w celu kompleksowego zrozumienia mierzonych układów adsorpcyjnych. Przeanalizowano zarejestrowane obrazy STM pod kątem zmian strukturalnych powierzchni oraz formowania warstw adsorpcyjnych i rozpoznania ich struktur. Szczegółowe badania EC STM i CV przeprowadzono w obszarze podpotencjałowego, jak i po raz pierwszy w obszarze nadpotencjałowego osadzania miedzi z roztworu. Wyjaśniono zasady działania wykorzystywanych technik pomiarowych oraz podstawowe zagadnienia dotyczące układów fazowych ciało stałe-ciecz. Przedstawiono i przeanalizowano wyniki adsorpcji miedzi z elektrolitu na powierzchni Au(111) dla różnej grubości warstw Cu w roztworze kwasu siarkowego oraz współadsorpcji molekuł porfiryn na uformowanych warstwach miedzi.
Data wszczęcia przewodu: 2015-04-21 00:00
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski