kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Chorążkiewicz, Damian

Temat: Macierze splatania w dwuwymiarowej N=1 supersymetrycznej konforemnej teorii pola
Streszczenie:
Rozprawa traktuje o macierzach fuzji i splatania w dwuwymiarowej w N=1 supersymetrycznej konforemnej teorii pola.
Data wszczęcia przewodu: 2009-05-26 00:00
Data nadania stopnia: 2012-02-14 00:00
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski