kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Śliwiński, Jakub

Temat: Badania adsorpcji holmu na ścianach Mo(110) oraz Mo(211) czystej i modyfikowanej warstwami Ag o różnej grubości
Streszczenie:
Struktura zaadsorbowanej na powierzchni cienkiej warstwy zależy nie tylko od struktury elektronowej podłoża oraz jego geometrii lecz również od oddziaływań adsorbatu z powierzchnią oraz oddziaływań lateralnych pomiędzy zaadsorbowanymi adatomami. Zgodnie z literaturą, istnieją trzy główne typy interakcji pomiędzy atomami zaadsorbowanymi na powierzchni: bezpośrednie – pomiędzy dwoma atomami wymieniającymi elektron, pośrednie – gdzie wymiana elektronów zachodzi przez elektronowe stany podłoża ESS (Electronic Surface State), oraz elektrostatyczne – poprzez wymianę plazmonów i fononów pomiędzy naładowanymi adatomami. Oscylacyjny, dalekozasięgowy charakter oddziaływania pośredniego odpowiedzialny jest za powstawanie periodycznych struktur liniowych lub zygzakowatych łańcuchów na powierzchniach relatywnie płaskich typu (110) metali trudnotopliwych takich jak Mo czy W. Z kolei na powierzchniach silnie anizotropowych takich jak (211) atomy tworzą struktury liniowe w poprzek rowów atomowych powierzchni. Przedmiotem niniejszej pracy jest sprawdzenie niezbadanego dotąd układu Ho/Mo(110) pod kątem formowania się zygzakowatych struktur łańcuchowych zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi i symulacjami komputerowymi. Następnie, dokładne sprawdzenie innego układu - Ho/Mo(211), w kontekście doniesień o tworzeniu się na tej ścianie stopu powierzchniowego (związanego z adsorpcją Gd i Dy). Układ ten, jak dotąd nie był badany za pomocą Skaningowej Mikroskopii Tunelowej (STM). Bazując na wynikach Bauera i Kołaczkiewicza dla adsorpcji Ag na ścianie (211) wolframu, potwierdzono, iż Ag odtwarza również geometryczne właściwości podłoża Mo(211). To pozwoliło na sprawdzenie czy warstwa Ag modyfikująca strukturę elektronową powierzchni, a jednocześnie odtwarzająca jej ‘rowiasty’ kształt ma wpływ na struktury utworzone przez Ho na tak zmodyfikowanej powierzchni. Badania wykonano przy użyciu następujących technik: STM, LEED, AES, TPD, pomiar zmian pracy wyjścia.
Data wszczęcia przewodu: 2010-01-19 00:00
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski