kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Żmuda, Jakub

Temat: Konsystentne wielociałowe modele rozpraszania leptonów na jądrach atomowych w zakresie energii od 500 do 1200 MeV
Streszczenie:
Rozprawa doktorska dotyczyła problemu oddziaływań leptonów z hadronami oraz jądrami atomowymi, który to posiada szczególną wagę dla neutrinowych eksperymentów oscylacyjnych. Ze względu na rozległość tematu skupiono się na typach oddziaływań ważnych dla doświadczeń z energią wiązki w zakresie od 500 do 1200 MeV takich, jak T2K. Zakres badań obejmował proces kwazielastyczny, produkcję pojedynczych pionów oraz tzw. "prądy wymiany mezonów" prowadzące do oddziaływań wielonukleonowych. W większości przypadków korzystano ze zunifikowanego opisu opartego na efektywnej teorii pola, w której to główne stopnie swobody stanowią bariony i mezony, oraz na formalizmie tensora polaryzacyjnego.
Data wszczęcia przewodu: 2011-09-19 00:00
Data nadania stopnia: 2013-09-30 00:00
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski