kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Pachoł, Anna

Temat: Czasoprzestrzeń kappa-Minkowskiego: formalizm matematyczny i zastosowania do fizyki w skali Plancka
Streszczenie:
Praca doktorska dotyczy zastosowania czasoprzestrzeni nieprzemiennych, w szczególności k-zdeformowanej czasoprzestrzeni Minkowskiego oraz teorii deformacji Drinfelda jako matematycznego formalizmu dla ,,podwójnie szczególnych teorii wzglgdności". Drinfeld sformalizował teorię grup kwantowych, jako deformacje obwiedni algebr Liego, w których można wprowadzić strukturę algebry Hopfa. Z algebrami Hopfa, ściśle związane są nieprzemienne przestrzenie (algebry moduły), których zdeformowanymi symetriami są wspomniane grupy kwantowe. W przypadku czasoprzestrzeni k-Minkowskiego symetrię opisuje się k-zdeformowaną algebrą Poincare. Zdeformowane tak symetrie relatywistyczne zostały użyte w konstrukcji algebry DSR, unifikującej nieprzemienne współrzędne z generatorami algebry symetrii. Zawiera ona zdeformowaną algebrę Heisenberga-Weyla. Udowodniono,że algebra DSR może być otrzymana za pomocą nieliniowej zamiany generator6w z niezdeformowanej algebry. Możliwość zastosowań w fizyce skali Plancka związana jest z konkretnymi realizacjami, które prowadzą do zdeformowanych relacji dyspersyjnych.
Data wszczęcia przewodu: 2009-06-09 00:00
Data nadania stopnia: 2011-09-30 00:00
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski