kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Dostępność

  Dostępność
Metaloporfiryny jako modelowe elektrokatalizatory jednoatomowe badane in operando przy użyciu elektrochemicznego skaningowego mikroskopu tunelowego wolne
Symulacje komputerowej dynamiki płynów wolne - ciągły nabór
"Antyplgiat" temat przydzielony (RM)
Aplikacja AR na urządzenia mobilne w realizacji (MM, 2018/2019)
Aplikacja dla rolników wspomagająca sprzedaż produktów na rynku detalicznym w realizacji (TW, 2019)
Aplikacja internetowa do porównań wyników generatorów Monte Carlo oddziaływań neutrin z jądrami atomowymi temat przydzielony (ŁM)
Aplikacja internetowa do wyszukiwania miejsc pochówku osób zasłużonych dla UWr temat zrealizowany (JK)
Aplikacja internetowa wspomagająca wybór studiów oraz obliczanie punktów rekrutacyjnych w realizacji (KJ, 2019)
Aplikacja inwentaryzacyjna na potrzeby NGO temat przydzielony: MS
Aplikacja mobilna do monitorowania w czasie rzeczywistym stanu zanieczyszczenia powietrza temat przydzielony (PW)
Aplikacja mobilna do wyszukiwania imprez Dolnośląskiego Festiwalu Nauki temat zrealizowany (TD)
Aplikacja mobilna i www z ofertą dydaktyczną WFA temat przydzielony (MB)
Aplikacja webowa do przeprowadzania eksperymentów w uprawie i aranżacji roślin doniczkowych temat przydzielony: ZL-W
Aplikacja webowa do zajęć z ceramiki połączona ze sklepem wyrobów ceramicznych temat przydzielony: NB
Aplikacja wspomagająca proces nauczania na odległość Wykonał (JN)
Aplikacji mobilna służąca do zwiedzania Wrocławia temat przydzielony: JJ
Badanie efektów nieliniowych w przepływach przez ośrodki o budowie fraktalnej wolny
Badanie potrzeb i proces projektowania doświadczeń użytkownika (User Experience Design) w kontekście tworzenia aplikacji mobilnej z obszaru profilaktyki zdrowotnej temat przydzielony: KS
Badanie superindukcyjności temat przydzielony (WW)
Badanie wpływu materii Ziemi na oscylacje neutrin wolne
Badanie zmian pracy wyjścia towarzyszących adsorpcji molekuł fluoryzowanych na powierzchniach srebra w realizacji
Diagnozowanie czerniaka z wykorzystaniem uczenia maszynowego emat przydzielony: MS
Edukacyjna gra dla dzieci temat przydzielony (JK)
Edukacyjna gra fizyczna z wykorzystaniem metody symulacji płynów temat zrealizowany (PO)
Efekty nieliniowe w przepływie przez układy trójwymiarowe (przydzielone - DŚ)
Emulator maszyny wirtualnej CHIP-8 temat zrealizowany (KS)
Fizyczne aspekty działania urządzenia do okulografii
Fizyczne podstawy generowania krótkich impulsów laserowych wolny
Fizyczne podstawy obrazowania metodą magnetycznego rezonansu jądrowego wolny
Implementacja modeli ewolucji w C# i Unity3D w realizacji (TG, 2019)
Inteligentne powitanie temat przydzielony: KK
Interaktywna gra edukacyjna prezentująca zjawiska fizyczne stworzona w języku Scratch temat przydzielony: BN
Jak długo trwa odbicie światła od lustra? wolny
Kwantowa teoria pola i fizyka statystyczna w przestrzeni de Sittera wolny
Mapa fotonów jako przykład renderowania bazującego na fizyce Wykonuje K. Nalewaja
Model zachowania stadnego zwierząt na przykładzie zachowania owiec temat przydzielony RM
Nuwro Online Pracę obronił Mirosław Nyznar
Ogniskowanie wiązki elektronów w dielektrycznym akceleratorze laserowym wolny
Opracowanie responsywnej wersji strony Wydziału Fizyki i Astronomii. Wykonuje M.A
Optymalizacje metody gazu sieciowego Boltzmanna temat przydzielony: WB
Perkolacja na trójkącie wolny
Program wspierający rozgrywkę w meczach gry League of Legends wykorzystujący analizę statystyczną temat przydzielony: RH
Projekt i implementacja aplikacji internetowej - sklepu internetowego z podkładami muzycznymi temat przydzielony: MB
Przegląd silników fizycznych wykorzystywanych w grach komputerowych i ich możliwości, zakres stosowania, znane problemy przydzielony: TK
Przegląd silników fizycznych wykorzystywanych w grach komputerowych i ich możliwości, zakres stosowania, znane problemy (przydzielone TK)
Przygotowanie trójwymiarowej animacji dedykowanej dla ekranów półsferycznych z użyciem programu Blender temat przydzielony: KW
Przykłady hamiltonianów z zespolonym potencjałem i rzeczywistych energiach własnych wolny
Rozwiązanie problemu przepływu w zamkniętej komorze metodą gazu sieciowego Praca zakończona (Wiktoria Saramak)
Serwis matematyczny dla ósmoklasistów temat przydzielony: NK
Stacja pogodowa na Raspberry Pi z aplikacją do odczytu danych pogodowych w czasie rzeczywistym temat przydzielony (PS)
Symulacja błądzenia losowego w ośrodku porowatym Temat zrealizowany
Symulacje komputerowej dynamika płynów (wolny)
Symulator mrówek w C++ temat przydzielony: SH
System bazodanowy obsługi uczestników międzynarodowego programu edukacyjnego Destination Imagination w Polsce temat zrealizowany (MJ)
Testowanie oprogamowania do symulacji komputerowych zjawisk fizycznych temat zrealizowany (KK)
Tworzenie aplikacji internetowej z wykorzystaniem języka Java oraz technologii Quarkus oraz Angular temat przydzielony: MK
Uderzenie kropli w powierzchnię płaską z użyciem modelu ciał miękkich  wolne
Web scrapping w zastosowaniu do E-zakupów temat przydzielony: MS
Wirtualna Galeria Modeli Komputerowych temat przydzielony MP
Właściwości materiałów o ujemnym współczynniku załamania światła wolny
Właściwości struktury pasmowej dla zespolonych potencjałów okresowych o symetrii PT wolny
Wpływ delta-domieszek na właściwości magnetyczne wybranych metali. wolny
Wykorzystanie metod uczenia maszynowego do badania statystycznych własności modelu Isinga temat przydzielony: FO
Wyznaczanie progu perkolacji metodą trójpunktowego klastra spinającego. wolny
Zaawansowana strona internetowa - aplikacja webowa graficznego portfolio w oparciu o bibliotekę React oraz NodeJS temat przydzielony: PL
Zastosowanie algorytmu Union-Find do badania zjawiska perkolacji temat przydzielony: WN
Zastosowanie frameworku Elektron, języka C#, oraz biblioteki React.js do wykonania aplikacji "Przepisy kulinarne" Obroniła (KK)
Zjawiska elektryczne w atmosferze przydzielone
Zjawisko Goosa–Hänchena wolny
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski