kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Badanie zmian pracy wyjścia towarzyszących adsorpcji molekuł fluoryzowanych na powierzchniach srebra

Ftalocyjaniny to molekuły wykorzystywane jako warstwy aktywne w różnorodnych urządzeniach optoelektronicznych. W rodzinie ftalocjanin można znaleźć zarówno molekuły z atomami wodoru w zewnętrznej części molekuły jak i fluoru. Obecność tych atomów zmienia elektroniczny charakter molekuły. Molekuły z wodorem zaadsorbowane na powierzchniach metalicznych często obniżają prace wyjścia układy. Obecność fluoru najczęściej powoduje jej podwyższanie. Praca ta skupi się nad badaniem zmian w pracy wyjścia podczas adsorpcji ftalocyjanin fluoryzowanych na powierzchniach srebra. Badane zostaną warstwy molekularne o grubościach od 0 do 5 ML. Pomiary zostaną prowadzone in-situ podczas wzrostu molekularnego metoda Andersona. Integralność wytworzonej warstwy molekularnej zostanie zbadana metodą LEED.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski