kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Aplikacja internetowa do porównań wyników generatorów Monte Carlo oddziaływań neutrin z jądrami atomowymi

Celem pracy jest stworzenie aplikacji internetowej, która umożliwi użytkownikowi: definiowanie obserwabli; wprowadzanie danych doświadczalnych; wprowadzanie wyników symulacji; dynamiczne generowanie wykresów. Wszystkie dane będą przechowywane w bazie danych a zaprojektowany interfejs umożliwi porównywanie wyników symulacji różnych generatorów Monte Carlo z danymi doświadczalnymi dla zadanych obserwabli poprzez automatyczne generowanie wykresów.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski