kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Tematy prac inżynierskich

Lp. Temat/Zakład/Promotor Status
1. Aplikacja inwentaryzacyjna na potrzeby NGO

temat przydzielony: MS
2. Aplikacja webowa do przeprowadzania eksperymentów w uprawie i aranżacji roślin doniczkowych

temat przydzielony: ZL-W
3. Aplikacja webowa do zajęć z ceramiki połączona ze sklepem wyrobów ceramicznych

temat przydzielony: NB
4. Aplikacji mobilna służąca do zwiedzania Wrocławia

Byłaby ona napisana w językach Kotlin/Java na system Android. Wykorzystywałaby API Google Maps do obsługi mapy miasta i pozwalała użytkownikom dodawać i oceniać lokacje. Jako serwer i baza danych wykorzystany byłby Firebase.
temat przydzielony: JJ
5. Badanie potrzeb i proces projektowania doświadczeń użytkownika (User Experience Design) w kontekście tworzenia aplikacji mobilnej z obszaru profilaktyki zdrowotnej

Praca inżynierska będzie dotyczyć procesu projektowania doświadczeń użytkownika w obszarze profilaktyki zdrowotnej. W zakresie pracy wykonane zostaną badania i analiza potrzeb użytkownika oraz zoptymalizowany względem tego prototyp aplikacji mobilnej z uwzględnieniem wszystkich zasad User Interface Design. Całość zostanie poparta odpowiednimi testami na różnych etapach procesu tworzenia projektu.
temat przydzielony: KS
6. Diagnozowanie czerniaka z wykorzystaniem uczenia maszynowego

emat przydzielony: MS
7. Inteligentne powitanie

Urządzenie witające przechodzących przed nim ludzi. Rozpoznaje i imiennie wita tylko wcześniej wczytane osoby z wcześniej przygotowanej ścieżki audio. Osoby nie znane / nie rozpoznane wita bezimiennie.
temat przydzielony: KK
8. Interaktywna gra edukacyjna prezentująca zjawiska fizyczne stworzona w języku Scratch

Przedmiotem pracy inżynierskiej będzie stworzenie gry edukacyjnej w języku Scratch. Gra będzie miała za zadanie przedstawić dzieciom wiele aspektów fizyki wplecionych bezpośrednio w mechanikę gry. Podczas przechodzenia poszczególnych poziomów będziemy mogli zmierzyć się interaktywnie z wieloma zjawiskami i pojęciami fizycznymi.
temat przydzielony: BN
9. Model zachowania stadnego zwierząt na przykładzie zachowania owiec

Praca wykonana w Unity modelująca zachowanie stadne owiec. Podstawą modelu będzie model zaproponowany przez Raynoldsa. Model będzie przedstawiał zachowanie stada w momencie pojawienia się zagrożenia (np. psa pasterskiego).
temat przydzielony RM
10. Opracowanie metody zliczającej obiekty na zdjęciach

Przedmiotem pracy będzie opracowanie metody pozwalającej zliczać obiekty na zdjęciach i obrazkach. Punktem startu będzie model bazujący na mapach gęstości implementowanych przy pomocy głębokich sieci neuronowych.
11. Opracowanie responsywnej wersji strony Wydziału Fizyki i Astronomii.

Wykonuje M.A
12. Oprogramowanie toru pomiarowego Termoprogramowanej Desorpcji (TDS) z użyciem środowiska LabView.**

13. Precyzyjny manipulator do wymiany ostrzy w mikroskopie STM

14. Program wspierający rozgrywkę w meczach gry League of Legends wykorzystujący analizę statystyczną

Celem pracy jest stworzenie platformy dla graczy League of Legends, która dostarcza informacji pomocnych w doborze strategii i optymalizacji rozgrywki poprzez statystyczną analizę meczów. Projekt tworzony jest w języku Python, z wykorzystaniem biblioteki Cassiopeia oraz środowiska Django.
temat przydzielony: RH
15. Projekt i implementacja aplikacji internetowej - sklepu internetowego z podkładami muzycznymi

temat przydzielony: MB
16. Projekt i wykonanie stanowiska pomiarowego wspomaganego komputerowo służącego do badania procesu ładowania i rozładowania kondensatorów w I Pracowni Fizycznej

Praca ma na celu zaprojektowanie i wykonanie stanowiska pomiarowego w I Pracowni Fizycznej służącego do badania zjawisk związanych z ładowaniem i rozładowaniem kondensatorów. W ramach pracy powstanie także instrukcja ćwiczeniowa.
17. Przegląd silników fizycznych wykorzystywanych w grach komputerowych i ich możliwości, zakres stosowania, znane problemy

(przydzielone TK)
18. Przygotowanie trójwymiarowej animacji dedykowanej dla ekranów półsferycznych z użyciem programu Blender

Priorytetem w wykonaniu animacji, było użycie wyłącznie programu Blender oraz dedykowanych pod niego narzędzi. Głównym problemem rozwiązanym w pracy był czas renderingu (użycie dedykowanej farmy obliczeniowej) oraz implementacja modelu fraktalnego w trójwymiarze.
temat przydzielony: KW
19. Przystawka pomiarowa dla układu RC

Celem pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie przystawki pomiaro-wej umożliwiającej wykonywanie doświadczenia studenckiego wspomaganego komputerowo, którego celem jest między innymi wyznaczenie stałej czasowej układu RC. Wykonany układ zosta-nie wykorzystany w I Pracowni Fizycznej IFD.
20. Serwis matematyczny dla ósmoklasistów

Serwis matematyczny jest przeznaczony dla ósmoklasistów i ma za zadanie pomóc uczniom ostatniej klasy szkoły podstawowej przygotować się do Egzaminu Ósmoklasisty. Strona będzie zawierać teorię, gry edukacyjne z systemem zdobywania punktów oraz ranking. Wszystkie materiały dostępne na stronie w atrakcyjny i przyjemny sposób pozwolą uczniom powtórzyć materiał do egzaminu.
temat przydzielony: NK
21. Symulator mrówek w C++

temat przydzielony: SH
22. Tablica interaktywna do demonstracji z zakresu optyki geometrycznej

Praca ma na celu zaprojektowanie i wykonanie interaktywnej tablicy demonstracyjnej z zakresu optyki geometrycznej. Tablica ma umożliwiać wykonanie demonstracji ilustrujących bieg promienia świetlnego oraz prezentować najważniejsze informacje o tym zjawisku.
23. Tworzenie aplikacji internetowej z wykorzystaniem języka Java oraz technologii Quarkus oraz Angular

temat przydzielony: MK
24. Układ trawienia ostrzy do elektrochemicznego skaningowego mikroskopu tunelowego (dla studentów fizyki medycznej)

25. Web scrapping w zastosowaniu do E-zakupów

temat przydzielony: MS
26. Wirtualna Galeria Modeli Komputerowych

Wirtualna galeria modeli komputerowych typu: Gra w życie, Wahadła Podwójne, Motyl Lorenza, Spacer Losowy itp. W projekcie wykorzystane będą technologie takie jak Blender, Unreal3D, Oculus Quest i C++.
temat przydzielony MP
27. Wykonanie systemu zbierającego dane środowiskowe pracy stanowiska UHV wykorzysującego środowisko LabView.*

28. Zaawansowana strona internetowa - aplikacja webowa graficznego portfolio w oparciu o bibliotekę React oraz NodeJS

Wstępne cechy pracy: - pełne przygotowanie makiety strony w aplikacji Figma lub Adobe XD; - pełne RWD, działanie na wszystkich podstawowych typach przeglądarek dostępnych na rynku; - Wykorzystanie biblioteki React do stworzenia zaawansowanych funkcjonalności strony, m.in. bogatych efektów graficznych (efekty paralaksy, zaawansowane animacje); - integracja z, oraz obsługa bazy/baz danych; - dodatkowe funkcje strony (przykład: interaktywny "glob" na https://github.com/ ; - pełna dokumentacja całego projektu
temat przydzielony: PL
29. Zaprojektowanie i uruchomienie działa elektronowego do pomiarów zmian pracy wyjścia metodą Andersona.*

30. Zaprojektowanie i wykonanie próżniowej komory STM.**

31. Zaprojektowanie i wykonanie systemu amortyzacji drgań stanowiska UHV.**

32. Zaprojektowanie i wykonanie wygrzewalnych podłączeń elektrycznych do manipulatora próbek w stanowisku UHV.*

33. Zaprojektowanie mobilnego systemu transferu próbek w stanowisku próżniowym.**

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski