kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Zjawisko Goosa–Hänchena

Podręczniki elektrodynamiki klasycznej nie mówią nam wszystkiego na temat odbicia promienia światła na granicy dielektryków (np. na granicy szkło-powietrze). Okazuje się, że punkt odbicia jest przesunięty wzdłuż granicy ośrodków względem punktu padania. Zjawisko to wynika z równań Maxwella, jednak jego ilościowa analiza nie jest trywialna. Celem pracy jest przeprowadzenie obliczeń analitycznych oraz numerycznych i na ich podstawie wykonanie rysunków pola elektromagnetycznego ilustrujących przesunięcie wiązek.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski