kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Tematy pracy licencjackich

Lp. Temat Zakład/Promotor Status
1. Symulacje komputerowej dynamiki płynów
Szczegóły do ustalenia w rozmowie bezpośredniej. Możliwość uzyskania stypendium w ramach grantu NCN 2021/43/I/ST3/00228, "Efekty inercyjne w przepływie płynów w złożonych ośrodkach porowatych".
2. Efekt ujemnej rezystancji różniczkowej w elektronice molekularnej.
Autorskie przedstawienie zastosowań zjawiska ujemnego oporu różniczkowego w układach molekularnych.
3. Eksperymenty neutrinowe badające problem oddziaływań niestandardowych
Praca licencjacka, której celem jest przegląd literatury i przygotowanie oryginalnego opracowania dotyczącego kwestii badania efektów pochodzących od sprzężeń  niestandardowych w zakończonych, trwających i planowanych eksperymentach z udziałem neutrin pochodzących z różnych źródeł: Słońca, gwiazd neutronowych, supernowych, z wiązki generowanych przez reaktory,  akceleratory i tzw. "artificial neutrino sources"
4. Fizyczne aspekty działania urządzenia do okulografii
Celem pracy licencjackiej jest przygotowanie opracowania prezentującego fizyczne aspekty działa-nia urządzenia wykorzystywanego do rejestrowania aktywności wzrokowej człowieka. Tego rodza-ju urządzenia mogą być wykorzystywane między innymi do śledzenia ruchu gałek ocznych ucznia podczas rozwiązywania zadań z fizyki.
5. Fizyczne aspekty działania wariografu.
Celem pracy byłoby spójne przedstawienie podstaw fizycznych działania wariografu. Preferowany student/studentka fizyki medycznej.
6. Fizyczne podstawy generowania krótkich impulsów laserowych
Praca będzie miała charakter oryginalnego opracowania tematu na podstawie literatury. Kluczowe zagadnienia, które są przy tak postawionym temacie do podjęcia to tzw. Impulsy gigantyczne (ang. Q-switching) oraz synchronizacja modów (ang. Mode locking). Należy też omówić zastosowania takich impulsów laserowych
wolny
7. Fizyczne podstawy obrazowania metodą magnetycznego rezonansu jądrowego
Oryginalne opracowanie zagadnienia w oparciu o przegląd literatury.
wolny
8. Opracowanie koncepcji podwodnego detektora neutrin nowego typu
Celem jest wybadanie szczegółów projektu prospektywnego podwodnego detektora neutrin w kontekście eksperymentu neutrinowego z długą bazą, udowodnienie jego skuteczności i rentowności.
9. Optymalizacje metody gazu sieciowego Boltzmanna
Praca przedstawia i porównuje ze sobą różne optymalizacje kodu w metodzie LBMTau1. Porównuje ją także z niezmodyfikowaną metodą LBM, oraz stara się wytłumaczyć mechanizm dzięki któremu pojawia się przewaga wydajności LBMTau1 nad LBM.
temat przydzielony: WB
10. Prędkość cząstek bezmasowych
Modele kwantowej grawitacji dopuszczają modyfikację szczególnej teorii względności, polegającą na tym, że przy wielkich energiach prędkość cząstek bezmasowych zaczyna zależeć od energii. Ma to bardzo istotne znaczenie teoretyczne i pozwala na obserwacyjne badanie takich teorii. Celem pracy licencjackiej będzie zbadanie przewidywań obserwacyjnych, dotyczących czasu lotu fotonów pochodzących z odległych źródeł.
11. Przegląd silników fizycznych wykorzystywanych w grach komputerowych i ich możliwości, zakres stosowania, znane problemy
przydzielony: TK
12. Przykłady hamiltonianów z zespolonym potencjałem i rzeczywistych energiach własnych
wolny
13. Quantum tunneling in path integral approach
The path integral is an alternative to canonical quantization in quantum mechanics. The main scope of this project is to learn this formalism and apply to a system where the equation of motion yields a non-trivial solution, called instanton.
14. Rozwiązywanie równań różniczkowych metodami uczenia maszynowego
Przedmiotem rozprawy będzie porównanie różnych metod rozwiązywania równań różniczkowych, w tym metody bazującej na sieciach neuronowych.
15. Sieć Hopfield'a - fizyka spotyka sieci neuronowe
Istotą pracy będzie implementacja klasycznej i kwantowej sieci Hopfieleda i zbadanie jej własności.
16. Thermodynamics of quark-gluon plasma and hadrons
Quarks and gluons are the elementary particles responsible for nuclear forces, but they are confined into the states called hadrons. When a system of hadrons is heated up to a very high temperature, those elementary particles are released. The main scope of this project is to learn the thermodynamics of such two distinct phases.
17. Właściwości materiałów o ujemnym współczynniku załamania światła
Oryginalne opracowanie zagadnienia w oparciu o przegląd literatury.
wolny
18. Współczesny warsztat pracy nauczyciela fizyki
Celem pracy byłoby przedstawienie współczesnych narzędzi pracy nauczyciela fizyki m. in. zasobów elektronicznych, sprzętu wspomaganego komputerem. Preferowany student/studentka fizyki nauczycielskiej
19. Wykorzystanie metod uczenia maszynowego do badania statystycznych własności modelu Isinga
temat przydzielony: FO
20. Zastosowanie algorytmu Union-Find do badania zjawiska perkolacji
temat przydzielony: WN
21. Zastosowanie środowiska OpenFOAM do rozwiązywania problemów z zakresu elektromagnetyzmu
OpenFOAM (www.openfoam.com) jest otwartoźródłowym środowiskiem do rozwiązywania układów równań różniczkowych cząstkowych. Celem pacy jest samodzielne zapoznanie się z jego możliwościami i napisanie przewodnika po zasadach jego stosowania w typowych zagadnieniach związanych z elektromagnetyzmem.
22. Zjawiska elektryczne w atmosferze
przydzielone
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski