kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyczne aspekty działania urządzenia do okulografii

Celem pracy licencjackiej jest przygotowanie opracowania prezentującego fizyczne aspekty działa-nia urządzenia wykorzystywanego do rejestrowania aktywności wzrokowej człowieka. Tego rodza-ju urządzenia mogą być wykorzystywane między innymi do śledzenia ruchu gałek ocznych ucznia podczas rozwiązywania zadań z fizyki.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski