kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Eksperymenty neutrinowe badające problem oddziaływań niestandardowych

Praca licencjacka, której celem jest przegląd literatury i przygotowanie oryginalnego opracowania dotyczącego kwestii badania efektów pochodzących od sprzężeń  niestandardowych w zakończonych, trwających i planowanych eksperymentach z udziałem neutrin pochodzących z różnych źródeł: Słońca, gwiazd neutronowych, supernowych, z wiązki generowanych przez reaktory,  akceleratory i tzw. "artificial neutrino sources"
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski