kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Prędkość cząstek bezmasowych

Modele kwantowej grawitacji dopuszczają modyfikację szczególnej teorii względności, polegającą na tym, że przy wielkich energiach prędkość cząstek bezmasowych zaczyna zależeć od energii. Ma to bardzo istotne znaczenie teoretyczne i pozwala na obserwacyjne badanie takich teorii. Celem pracy licencjackiej będzie zbadanie przewidywań obserwacyjnych, dotyczących czasu lotu fotonów pochodzących z odległych źródeł.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski