kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Metaloporfiryny jako modelowe elektrokatalizatory jednoatomowe badane in operando przy użyciu elektrochemicznego skaningowego mikroskopu tunelowego

Celem pracy magisterskiej jest zrozumienie oraz weryfikacja działania katalizatorów molekularnych poprzez zbadanie samoorganizacji molekuł, poznanie ścieżek aktywności katalitycznej oraz określenie stabilności poszczególnych metaloporfiryn (Fe(II)TMPyP i Mn(III)TMPyP) na badanych podłożach (HOPG i Au(111)) w reakcji redukcji tlenu. Do osiągnięcia powyższych celów wykorzystana zostanie elektrochemiczna skaningowa mikroskopia tunelowa (EC-STM) dająca informacje o powierzchni na poziomie molekularnym i atomowym w badaniu in situ.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski