kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Zaawansowana strona internetowa - aplikacja webowa graficznego portfolio w oparciu o bibliotekę React oraz NodeJS

Wstępne cechy pracy:
- pełne przygotowanie makiety strony w aplikacji Figma lub Adobe XD;
- pełne RWD, działanie na wszystkich podstawowych typach przeglądarek dostępnych na rynku;
- Wykorzystanie biblioteki React do stworzenia zaawansowanych funkcjonalności strony, m.in. bogatych efektów graficznych (efekty paralaksy, zaawansowane animacje);
- integracja z, oraz obsługa bazy/baz danych;
- dodatkowe funkcje strony (przykład: interaktywny "glob" na https://github.com/ ;
- pełna dokumentacja całego projektu
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski