kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Perkolacja na trójkącie

Jedno z piękniejszych twierdzeń matematycznych dotyczących perkolacji mówi, że jeżeli na boku jednostkowego trójkąta równobocznego od jednego z jego końców odłoży się odcinek o długości 0 < x <=1, to prawdopodobieństwo, że na progu perkolacji będzie on połączony klastrem z dowolnym punktem przeciwległego (względem tego odcinka) boku wynosi 1/2. Celem pracy będzie numeryczna weryfikacja tego faktu oraz próba oceny, czy właściwość ta nadaje się do przewidywania wartości progu perkolacji metodami symulacyjnymi.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski