kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Efekty nieliniowe w przepływie przez układy trójwymiarowe

Klasyczne, liniowe równanie Darcy'ego opisujące dynamikę płynów w ośrodkach porowatych w zakresie wolnych przepływów przestaje działać w zakresie dużych prędkości. W tej pracy sprawdzimy jak zachowuje się przepływ płynu w trzech wymiarach przestrzennych i dla jakich liczb Reynoldsa pojawiają się efekty nieliniowe. Wyniki zostaną porównane do wyników w dwóch wymiarach zaprezentowanych w pracy [Inertial Effects on Fluid Flow through Disordered Porous Media, J. S. Andrade, Jr., U. M. S. Costa, M. P. Almeida, H. A. Makse, and H. E. Stanley, Phys. Rev. Lett. 82, 5249]. Technicznie zadanie polegać będzie na implementacji odpowiednich warunków brzegowych i geometrii w jednym ze znanych środowisk do symulacji dynamiki płynów (np. Palabos, https://palabos.unige.ch/), przeprowadzeniu symulacji, zebraniu i opracowaniu wyników.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski