kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Ogniskowanie wiązki elektronów w dielektrycznym akceleratorze laserowym

Konwencjonalne akceleratory cząstek pracują przy częstościach pola elektromagnetycznego rzędu 1 GHz (częstości radiowe). A gdyby tak zwiększyć częstotliwość o pięć rzędów wielkości, do częstości optycznych? Czy elektrony można rozpędzać światłem? Czy powstaną miniaturowe akceleratory laserowe? Są to zagadnienia z pogranicza fizyki akceleratorów i optyki, wyznaczające jeden z frontów badań współczesnej fizyki, stanowiące wyzwanie zarówno od strony teoretycznej, jak i doświadczalnej. Jednym z nierozwiązanych dotychczas problemów jest ogniskowanie wiązki elektronowej za pomocą światła. W ramach pracy dyplomowej należy zaprojektować moduł ogniskujący akceleratora. Przedtem trzeba zapoznać się z najnowszymi pracami naukowymi związanymi z tym zagadnieniem oraz opanować stosowane w optyce falowej metody analityczne i numeryczne oraz nauczyć się stosowania mechaniki hamiltonowskiej do opisu wązki cząstek w akceleratorze. Zob. także pbpl.physics.ucla.edu/Education/Text/FOBP.pdf oraz youtube.com/watch?v=LG1kVIIy2Ok

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski