kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Symulacja błądzenia losowego w ośrodku porowatym

Celem pracy jest wyznaczenie efektywnego współczynnika dyfuzji w przestrzeni porów ośrodka porowatego. Celem pośrednim będzie napisanie programu w języku C/C++ wykonującego symulację błądzenia losowego w zadanej geometrii dla określonych porowatości oraz wykonanie serii pomiarów z użyciem tego kodu. Zagadnienie obejmuje wizualizację graficzną przebiegu zjawiska błądzenia w formie filmu przedstawiającego ruch cząsteczek.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski