kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Kondrat, Grzegorz

Data wszczęcia przewodu: 2010-10-19 00:00
Autoreferat:
Perkolacja i zablokowanie w procesach adsorpcji obiektów rozciągłych na płaszczyźnie.
Streszczenie:
Celem rozprawy jest analiza procesów adsorpcji sekwencyjnej na dwuwymiarowych dyskretnych substratach pod katem własności związanych z perkolacją oraz zablokowaniem. W szczególności badam progi perkolacji i zablokowania, wykładniki krytyczne, strukturę klastrów, prawdopodobieństwo wystąpienia perkolacji. Interesuje mnie, w jaki sposób ww. charakterystyki zależą od geometrii substratu (siatka wiązań lub węzłów; siatka kwadratowa lub trójkątna), wielkości, kształtu i stopnia sztywności adsorbowanych cząstek oraz poziomu zanieczyszczenia substratu obiektami o zadanej wielkości i kształcie. Odpowiedzi na ww. pytania otrzymuję na drodze komputerowych symulacji Monte Carlo z właściwą obróbką statystyczną i skalowaniem skończonych rozmiarów oraz stosując argumenty natury fizycznej.
Data nadania stopnia: 2012-05-08 00:00
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski