Sobotnie wykłady dla szkół średnich

Wykłady popularnonaukowe z fizyki

Kiedy?
W wybrane soboty, według  harmonogramu

Gdzie?
Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Plac Maksa Borna 9

Dla kogo?
Uczniowie szkół średnich, nauczyciele, inne osoby zainteresowane fizyką – to są wykłady otwarte

Czy trzeba się zapisać?
Nie, wystarczy przyjść kilka minut przed wykładem i zająć miejsce na sali

Czy trzeba zapłacić?
Nie

Zapraszamy!

 

Historia wykładów

Wykłady popularnonaukowe z fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim mają długą historię. Profesor Władysława Nawrocka pisała w roku 1995: “Od początku istnienia fizyki na naszej Uczelni prowadzona była działalność popularyzatorska w przeróżnych formach. Organizowało ją kuratorium, TWP [Towarzystwo Wiedzy Powszechnej], uczelnia, także OW PTF [Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Fizycznego] i WTN [Wrocławskie Towarzystwo Naukowe]. Głównie dla młodzieży szkół średnich, ale także dla szerszego audytorium i w zakładach pracy. Przez wiele lat uczelnia organizowała wyjazdy z odczytami z fizyki do szkół średnich całego Dolnego Śląska.”

W roku 1975 w Instytutach Fizyki organizowano co dwa tygodnie Czwartki Fizyczne. Dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr, profesor Jan Łopuszański, pisał do dyrekcji szkół: “Obywatel Dyrektor …… … Pragniemy uprzejmie poinformować Panią/Pana o imprezie zwanej: CZWARTKI FIZYCZNE. Instytuty Fizyki Doświadczalnej i Teoretycznej uprzejmie informują P.T. Nauczycieli Fizyki i Młodzież Szkół Średnich, że w roku akademickim 1975/76 organizowane będą wykłady popularno-naukowe z zakresu fizyki prowadzone przez najlepszych pracowników naukowo-dydaktycznych w/w Instytutów. […] Tematy wykładów i nazwiska wykładowców podawane będą w prasie codziennej. […]”. Na dole pisma znajduje się odręczny dopisek: “TEMATYKA: Fundamentalne koncepcje i problemy fizyki.”