kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel./fax: 71 321 76 82
tel.: 71 375 94 04
godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)
Wykładowca Tytuł Kiedy
(Burzliwe) Życie Gwiazd
Jak współczesna astronomia rozumie i tłumaczy "życie" gwiazd? W jaki sposób gwiazdy rodzą się i umierają?
2019-03-02
Badania nanoświata wiązką elektronową
Jak można wytworzyć wiązkę elektronów? Jak za jej pomocą badać świat w skali nanometrów? Co to jest mikroskop elektronowy?
2019-03-23
Zadziwiający świat niskich temperatur
2019-04-13
Why do we study physics?
(wykład w języku angielskim)
2019-05-18

Na otwarte wykłady dla uczniów zaprasza również Instytut Nauk Geologicznych UWr.C. Juszczak © 2010-2013 Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski