kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel./fax: 71 321 76 82
tel.: 71 375 94 04
godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)
Wykładowca Tytuł Kiedy (Ilość miejsc)
Właściwości materii
Zmiany stanu skupienia materii. Zależność temperatury wrzenia od ciśnienia. Rozszerzalność temperaturowa. Własności substancji w niskich temperaturach. Napięcie powierzchniowe. Kinetyczny model budowy materii.
2018-11-13 12:16 - 13:45 (50)
2018-11-20 10:15 - 11:45 (40)
2018-11-20 12:15 - 13:45 (0)
Ruch i siły
Ruch prostoliniowy jednostajny i zmienny. Ruch drgający. Ruchy krzywoliniowe. Zasada zachowania pędu. Zasady dynamiki.
2018-11-27 10:15 - 11:45 (70)
2018-11-27 12:15 - 13:45 (0)
2018-12-04 10:15 - 11:45 (20)
2018-12-04 12:15 - 13:45 (0)
Elektryczność
Zjawiska elektryczne wokół nas. Elektryzowanie. Oddziaływanie ładunków elektrycznych. Przewodniki i izolatory. Pole elektryczne - linie pola, ruch ładunków w polu elektrycznym. Baterie i akumulatory. Prąd elektryczny w gazach i w przewodnikach. Pomiar natężenia i napięcia. Prawo Ohma. Nadprzewodnictwo. Łączenie oporów.
2018-12-18 10:15 - 11:45 (20)
2018-12-18 12:15 - 13:45 (180)
2019-01-08 10:15 - 11:45 (0)
2019-01-08 12:15 - 13:45 (0)
Magnetyzm
Magnesy stałe, Linie pola magnetycznego. Pole magnetyczne Ziemi. Doświadczenie Oersteda. Elektromagnes. Ferromagnetyzm. Przewodnik z prądem w polu magnetycznym – siła Lorentza. Indukcja elektromagnetyczna – prawo Faradaya. Prąd zmienny – transformator. Silniki i prądnice.
2019-01-15 10:15 - 11:45 (0)
2019-01-15 12:15 - 13:45 (40)
2019-01-22 10:15 - 11:45 (0)
2019-01-22 12:15 - 12:45 (160)
Fale elektromagnetyczne
Spektrum fal elektromagnetycznych – od fal radiowych do promieniowania gamma.Światło: odbicie i załamanie, barwy, dyfrakcja, interferencja i polaryzacja, zjawisko fotoelektryczne.
2019-02-19 10:15 - 11:45 (30)
2019-02-19 12:15 - 13:45 (0)
2019-02-26 10:15 - 11:45 (0)
2019-02-26 12:15 - 13:45 (0)
Cyrk fizyczny - Świat Dźwięku
Spektakl naukowy z fizyki dla wszystkich, od najmłodszych i trochę starszych po dorosłych, z wyjaśnieniami, które każdy zrozumie. Tegoroczny program ułożony jest wokół tematyki fizyki fal akustycznych i jest zatytułowany - Świat Dźwięku.


Obejrzyj film - Cyrk fizyczny 2014

2019-04-02 10:15 - 11:45 (0)
2019-04-02 12:15 - 13:45 (0)
2019-04-30 10:15 - 11:45 (30)
2019-04-30 12:15 - 13:45 (200)
2019-05-07 10:15 - 11:45 (0)
2019-05-07 12:15 - 13:45 (10)
2019-05-14 10:15 - 11:45 (0)
2019-05-14 12:15 - 13:45 (0)
2019-05-21 10:15 - 11:45 (0)
2019-05-21 12:15 - 13:45 (0)
2019-06-04 10:15 - 11:45 (0)
2019-06-04 12:15 - 13:45 (200)
2019-06-11 10:15 - 11:45 (200)
2019-06-11 12:15 - 13:45 (200)
Energia
Rodzaje energii. Zasada zachowania energii. Budowa atomu. Energia jądrowa. Promieniowanie jądrowe. Alternatywne źródła energii.
2019-03-12 10:15 - 11:45 (20)
2019-03-12 12:15 - 13:45 (100)
2019-03-19 10:15 - 11:45 (0)
2019-03-19 12:15 - 13:45 (25)

Cyrk FizycznyC. Juszczak © 2010-2013 Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski