Astronomia to niezwykła nauka przybliżająca nam tajemnice Wszechświata. Każdy kogo interesują procesy zachodzące w gwiazdach i innych ciałach niebieskich powinien wybrać studia astronomiczne na naszym wydziale.
Dlaczego warto studiować astronomię na Uniwersytecie Wrocławskim? Oto 5 powodów:

1) Studia maja niezwykły, kameralny charakter

Mała liczba studentów, których przyjmujemy sprzyja ich bliskiemu kontaktowi z wykładowcami, co przyczynia się do ciągłego przepływu wiedzy.

2) Absolwenci otrzymują solidne ścisłe wykształcenie

Astronomia jest nauką ścisłą. Wiedza, którą zdobywają studenci jest oparta na podstawach nauk matematyczno-fizycznych m.in. znajomości procesów fizycznych, budowy i ewolucji gwiazd, fizyki układów planetarnych, fizyki Słońca. Uczą  się stosowania podstawowych modeli matematycznych i fizycznych do opisu procesów zachodzących w obiektach astronomicznych, a także formułowania problemów naukowych i planowania sposobów ich rozwiązania.

3) Przekazujemy praktyczną wiedzę i umiejętności

Wierzymy, że w studiach nie chodzi o to by znać jedynie podręcznikowe teorie. Naszym studentom chcemy pokazać, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, dlatego dajemy im do dyspozycji nowoczesne technologie związane m.in. z programowaniem w C/C++ i Fortranie.

4) Rozwijamy twórcze myślenie

Kreatywność może mieć różne oblicza. Wiąże się nie tylko ze sztuką i naukami humanistycznymi. My rozumiemy ją jako umiejętność nowatorskiego rozwiązywania problemów, logicznego myślenia. To też wpajamy naszym studentom.

5) Przygotowujemy do udanego startu na rynku pracy

Studia astronomiczne przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z projektowaniem, produkcją, obsługą i konserwacją nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, obserwacyjnych, pomiarowych, diagnostycznych i teletransmisyjnych. Nasi absolwenci znajdują też zatrudnienie w ośrodkach badawczych, w planetariach, w zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze w Polsce i za granicą. Mogą pracować także jako nauczyciele fizyki i astronomii.