Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego

fot: Jerzy Chamerski (dolny-slask.org.pl)
fot: Jerzy Chamerski (dolny-slask.org.pl)

kształci fizyków i astronomów od ponad pół wieku!

Nasi Absolwenci pracują nie tylko w Polsce, ale też poza jej granicami. Posiadamy, jako jedna z dziewięciu polskich uczelni, certyfikat jakości kształcenia w postaci akredytacji Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Prowadzimy bardzo rozwiniętą współpracę międzynarodową. Posiadamy liczną, wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Zapewniamy bardzo dobre warunki studiowania. Wszystkie sale wykładowe, seminaryjne, pracownie, biblioteka, dziekanat, a także stołówka znajdują się w jednym budynku. Zapewniamy naszym studentom możliwość odbywania części studiów w wielu uczelniach europejskich, w ramach programów wymiany międzynarodowej.

Oprócz kierunków ogólnych fizyki i astronomii, jako jeden z nielicznych uniwersytetów w naszym kraju prowadzimy także studia inżynierskie: fizyki technicznej oraz informatyki stosowanej i systemów pomiarowych. Prowadzimy studia doktoranckie w zakresie fizyki doświadczalnej i teoretycznej. Proponujemy trójstopniową (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) strukturę studiów oraz nowoczesną ofertę programową w ramach ciekawych specjalności.

(MM, na podstawie http://www.wfa.uni.wroc.pl/info/?s=81)