2016-06-10: Kierunek FIZYKA otrzymał ocenę WYRÓZNIAJĄCĄ Polskiej Komisji Akredytacyjnej decyzją z maja 2016r! Ocena będzie ważna do rok. akad. 2023/2024! 

Fizyka to studia odpowiednie dla osób, które chcą poznawać świat i rozumieć mechanizmy nim rządzące. Pozwalają one spojrzeć na znane nam już zjawiska z innej perspektywy i odkrywać nieznane, a przy tym dają solidne ścisłe wykształcenie i umiejętności cenne cenione na rynku pracy.

Dlaczego warto studiować fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim? Oto kilka powodów:

1) Dajemy możliwość wyboru spośród dużej liczby specjalności

Studenci studiów fizycznych mogą ukończyć zarówno studia licencjackie, inżynierskie jak i magisterskie, wybierając jedną z kilkunastu specjalności. Fizykę stykamy m.in. z naukami medycznymi i ekonomią – dzięki temu wykształcenie, jakie zdobywają nasi studenci, jest unikalne, nowatorskie i co najważniejsze, wszechstronne.

2) Korzystamy z najnowszych technologii

Zasoby naszego Wydziału dają studentom dostęp do najnowszych technologii, które mogą testować i wykorzystywać w przyszłej karierze. Dzięki temu po studiach są wykfalifikowanymi specjalistami, których umiejętności odpowiadają potrzebom różnych działów gospodarki oraz jej zaplecza naukowego.

3) Przygotowujemy do pracy związanej z innowacjami

Dość rozpowszechniony pogląd, jakoby po fizyce można było być wyłącznie nauczycielem – czy to szkolnym, czy akademickim, jest mitem. Nasi absolwenci są przygotowani pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach, szczególnie w tych związanych z ochroną środowiska, sektorem energetycznym, finansowym, ubezpieczeniowym, a także służbie zdrowia.

4) Uczymy twórczego myślenia

Studia na tym kierunku to szkoła ścisłego i praktycznego myślenia. Stawiamy na przekazywanie wiedzy, którą można wykorzystać w praktyce, w twórczym myśleniu i rozwiązywaniu problemów. Kluczem do innowacji jest wszak kreatywne wykorzystywanie schematów, a nie tylko zapamiętanie podręcznikowej wiedzy.  

5) Stawiamy na rozwój

Ciągle rozwijamy i poszerzamy naszą ofertę edukacyjną o specjalności, które dostarczą nowatorskich umiejętności naszym studentom. Tworzymy tzw. kierunki zamawiane, dzięki czemu nasze laboratoria są coraz lepiej wyposażone, a nasi studenci korzystają z motywacyjnych stypendiów, a także płatnych staży studenckich w znanych dolnośląskich firmach technologicznych. Ponadto kształcimy również w języku angielskim.