Co wspólnego z ekonomią i giełdą papierów wartościowych ma fizyka? Na to i inne pytania znajdziesz odpowiedź studiując ekonofizykę, czyli metody fizyki w ekonomiiA do tego znajdziesz ciekawą pracę po studiach!

gieldaEkonofizyka to interdyscyplinarna dziedzina zainteresowań fizyków i ekonomistów, powstała dwadzieścia lat temu, analizująca zjawiska na giełdach papierów wartościowych i pieniężnych. Wykorzystuje metody, modele i metodologię fizyki do ich rozwiązywania. Jesteśmy jedyną uczelnia w Polsce oferującą studentom tak nowoczesne, nowatorskie i unikalne wykształcenie już na poziomie studiów licencjackich. 

Na tych studiach zapoznasz się z podstawami teorii układów złożonych (ang. complex system sciencenowoczesnymi metodami numerycznymi, symulacjami komputerowymi, bazami danych i metodami obróbki dużych zbiorów danych (ang. big data analysis) w celu modelowania zachowań rynku papierów wartościowych! Zdobędziesz też podstawową wiedzę w zakresie matematyki, fizyki ogólnej oraz ekonomii, a po 6 semestrach interdyscyplinarnej nauki na dwu wydziałach zdecydujesz, który z nich wybrać na dalszą drogę studiów II stopnia. 

Absolwenci studiów licencjackich ekonofizyki mają możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku magisterskim ekonomii lub na Wydziale Fizyki i Astronomii na wybranym kierunku magisterskim fizyki.

Nasi absolwenci znajdują atrakcyjne dobrze płatne zatrudnienie od banków, domów maklerskich i finansowych biur doradczych po giełdy papierów wartościowych i centralne instytucje finansowe. Jeśli wolisz pracę naukową, studia doktoranckie obu Wydziałów czekają na Ciebie z mnóstwem pomysłów na pracę badawczą.

Zajrzyj na strony: http://ekonofizyka.ift.uni.wroc.pl oraz http://etsa.ift.uni.wroc.pl.

Absolwenci o studiach:

 

about_us_small

Studia ekonofizyki (fizyki) na Uniwersytecie Wrocławskim pokazały mi nieszablonowe podejścia do rozwiązywania problemów. Dzięki temu nauczyłem się analizować i rozwiązywać złożone zadania niekoniecznie związane z samą fizyką (problemy ekonomiczno-finansowe) oraz, co ważne, stawiać właściwe pytania tam gdzie inni tego nie potrafią. Niesłychanie przydało mi się to w mojej obecnej pracy, gdyż standardowe wykształcenie inżynieryjne i ekonomiczne na innych uczelniach nie kładzie nacisku na takie umiejętności… (Paweł C., CFA, Investment Risk Analyst, Franklin Templeton Investment Poland sp. z o.o.)

Dzięki studiom na fizyce nauczyłem się postrzegać wiele zjawisk dookoła mnie i to nie tylko związanych z samą fizyką zgoła inaczej – głębiej i wnikliwiej. Bardzo pomogło mi to w późniejszej pracy zawodowej dając widoczną przewagę nad innymi kolegami, którzy ukończyli np. tylko kierunki typowo ekonomiczne… (Łukasz .G., Credit Risk Reporting, Credit Suisse Poland, Sp z o.o.)

Uczyłem się w komfortowych warunkach – w małych grupach studenckich i przy wyraźnym zaangażowaniu prowadzących i oddaniu każdemu studentowi oddzielnie (co nie zdarza się gdzie indziej), jak dostrzegać, interpretować i opisywać związki miedzy pozornie odległymi zjawiskami (pracę magisterską pisałem z czarnych dziur a umiejętności analizy danych w zaszumionych sygnałach, której się przy tym nauczyłem wykorzystałem w późniejszym zatrudnianiu przy deszyfracji sygnałów dla rządu w Singapurze). Postawienie na indywidualną pracę ze studentem i danie mu możliwości twórczego samorozwoju doceniam jako najważniejszy element, który doprowadził mnie do kierowniczego stanowiska w dużej korporacji zagranicznej oraz do zbudowania własnej firmy finansowej poza krajem. Znak wykrzyknika i okrzyk „Super Ważne!” został wyryty głęboko na zwojach pod kopułą:)… (Paweł .L., Signal processing specialist, Finacial Risk Management, Personal Development, Psychology and Executive Leadership, Lincoln Crowne&Company Pty Ltd. Sydney, Australia)

Czytaj więcej na stronie:

Specjalność Ekonofizyka

Rekrtacja