kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Ekonofizyka

Opis:


wykres 

Zagadka: co przedstawia powyższy wykres? Średnią roczną temperaturę powierzchni ZiemiIntensywność plam na słońcu? A może wahania notowań indeksu WIG 20 lub kursu franka szwajcarskiego do złotówki? W powszechnej opinii tylko dwa pierwsze przykłady dotyczą zjawisk, które podlegają prawom fizyki i mogą być analizowane jej metodami. Czy słusznie? Czy empiryczne prawo dotyczące okresowości plam słonecznych jest bardziej "naukowe" od praw opisujących częstość występowania kryzysów finansowych?

 

Współczesne metody analizy ryzyka ubezpieczeniowego czy trendów na rynkach finansowych opierają się na metodach znacznie wykraczających poza kanon tradycyjnej edukacji ekonomicznej. Dlatego Wydział Fizyki i Astronomii UWr., przy udziale Instytutu Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., od roku akademickiego 2002/2003 prowadzi dwustopniowe studia kształcące specjalistów w dziedzinie modelowania procesów ekonomicznych i finansowych w oparciu o metody wypracowane w naukach ścisłych. Pierwszym etapem tych studiów są studia licencjackie prowadzone na Wydziale Fizyki i Astronomii, które zapewniają solidne wykształcenie w zakresie matematyki, statystyki, fizyki, metod symulacji komputerowych oraz ekonomii, przy czym zajęcia z bloku ekonomicznego prowadzone są przez pracowników Instytutu Ekonomii UWr.

 

W programie studiów licencjackich szczególny nacisk położono na wykorzystanie metodologii nauk ścisłych, głównie fizyki, do praktycznej analizy zachowań rynków kapitałowych. Dlatego nasi absolwenci charakteryzują się bardzo dobrą znajomością modelowania komputerowego oraz zaawansowanych metod analizy danych statystycznych, a jednocześnie mają podstawowe wykształcenie ekonomiczne. Dzięki takiemu profilowi kształcenia, absolwenci Ekonofizyki mogą kontynuować studia na poziomie magisterskim na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii na kierunku ekonomia lub na naszym wydziale na kierunku fizyka. 

Nasi absolwenci (często jeszcze jako studenci) bez większego trudu znajdują zatrudnienie jako analitycy w bankach, firmach ubezpieczeniowych i dużych korporacjach; niektórzy kontynuują studia aż do poziomu studiów doktoranckich na obu wydziałach (WFiA i WPAiE).

 

Szczegółowe informacje o specjalności Ekonofizyka możesz uzyskać tutaj

lub u opiekuna specjalności, dra Dariusza Grecha.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski