kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel./fax: 71 321 76 82
tel.: 71 375 94 04
godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)
MENU  »  Studia  »  Plany studiów

Specjalność - Plany Studiów

Astronomia:Astronomia II st:Dozymetria i ochrona radiologiczna (3,5 letnia) - zawieszona rekrutacja Uchwała Rady Wydziału Nr 38/2017 z dnia 24.10.2017 r. :Ekonofizyka (3 letnie):Fizyka doświadczalna (3 letnie):Fizyka doświadczalna II st:Fizyka komputerowa (3 letnie):Fizyka komputerowa II st:Fizyka medyczna (3,5 letnia) - zawieszona rekrutacja Uchwała Rady Wydziału Nr 38/2017 z dnia 24.10.2017 r. :Fizyka nauczycielska II st:Fizyka teoretyczna (3 letnie):Fizyka teoretyczna II st:Informatyka stosowana i systemy pomiarowe (3,5 letnie):Specjalność w języku angielskim - Master's Study of Theoretical Physics:Stosowana fizyka ciała stałego (3,5 letnia) - zawieszona rekrutacja Uchwała Rady Wydziału Nr 38/2017 z dnia 24.10.2017 r. :
C. Juszczak © 2010-2013 Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski